Pappeus on palvelutehtävä johon kutsutaan

Arkkipiispa Leon haastattelu Aamulehteen toukokuussa 2009.

Kohu Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen sitoutumattoman eurovaaliehdokkaan Mitro Revon ympärillä tuntuu kiihtyvän. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Repoa uhkaa pahimmassa tapauksessa erottaminen paitsi pappisvirasta, niin myös koko ortodoksisesta kirkosta. Onko todella näin?

”Erottaminen papin tehtävistä on äärimmäinen ratkaisu, johon päädytään silloin kun kaikki muut keinot on käytetty. Yleensä päädytään pappisoikeuksien määräaikaiseen eväämiseen, jonka jälkeen henkilölle annetaan mahdollisuus tulla takaisin.”

Mihin mahdollisuus erottamisesta perustuu?

"Ortodoksisen käsityksen mukaan pappeus ei ole papiksi vihityn subjektiivinen oikeus vaan palvelutehtävä, johon henkilö kutsutaan. Kirkko, joka on henkilön papiksi kutsunut, myös valvoo, että pappi toimii hänelle annetun kutsumuksen rajoissa. Ortodoksinen kirkko ei edellytä, että kaikki kansalaiset ovat pappeja. Harvoilta ja valituilta papeiksi kutsutuilta kirkko sen sijaan edellyttää nuhteettomuutta ja kuuliaisuutta jakamattoman kirkon perinnettä kohtaan. Jokainen pappi on vihkimisensä yhteydessä sitoutunut näihin periaatteisiin.”

Olette jo aiemmin todennut, että ortodoksisen kirkon ikivanhaan kanoniseen oikeuteen perustuva kanta on, ettei papiston jäsen voi osallistua poliittiseen toimintaan. Ovatko nämä jatkuvasti Suomen ortodoksisessa kirkossa käytössä olevia säädöksiä? Kuinka usein niitä sovelletaan?

Kaikki ortodoksiset kirkot maailmassa noudattavat kanoneja. Suomen ortodoksiselle kirkolle ne ovat myös sidos muihin ortodoksisiin kirkkoihin. Kanoneja tulkitaan yhtäältä niiden syntyajankohdan ja toisaalta niiden ajattoman hengen pohjalta.” 

Kun puhutaan kahden herran palvelemisesta, niin onko politiikkaan osallistuminen mielestänne eri asia kuin vaikkapa osakeyhtiön hallitustoimintaan osallistuminen? Miten perustelette?

”Politiikan suhteen kanonien henki on selvä. Säätiöiden ja yhdistysten suhteen tilanne on toinen. Piispan tai papin asiantuntijuus sopii hyvin esimerkiksi hyväntekeväisyyttä, kehitysyhteistyötä tai kulttuurivaihtoa harjoittavan säätiön tai yhdistyksen profiiliin.”

Esimerkiksi piispa Ambrosius on ollut paljon mukana liike-elämän päätöksenteossa. Onko hän toiminut täysin säädösten mukaan, jos katsotaan edellä mainittuja säädöksiä?

”Metropoliitta Ambrosiuksen on syytä tarkkaan miettiä, millaisiin yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin tulevaisuudessa osallistuu.”

Mikä Revon EU-ehdokkuudessa on nyt kaikkein pahin asia? Ylipäätään poliittiseen toimintaan osallistuminen, joskin sitoutumattomana ehdokkaana, vai ovatko taustalla aiemmat Revon tavat toimia ja suhtautua kirkon päätöksiin ja toimintaan?

”Ortodoksisen kirkon perinteen mukaan piispan ja papin välistä suhdetta voidaan verrata kokeneen ohjaajan ja oppimishaluisen oppilaan suhteeseen. Piispa on papin esimies, jonka velvollisuus on valvoa papin kuuliaisuutta ja nuhteettomuutta. ”

”Ortodoksisen käsityksen mukaan myös pappisoikeuksien valvominen kuuluu piispalle. Tästä syystä pappi myös pyytää piispalta siunauksen aina silloin, kun haluaa tehdä mitään, mikä mahdollisesti olisi kirkon kanonisen perinteen kannalta epäilyttävää. Myös Mitro Repo on opiskelunsa aikana ja pappisvihkimisessään sitoutunut tähän kirkon perinteeseen.”

OT 20.5.2009

 

Tulostettava sivu