Uutiset

Kirkollishallituksen istunto pidettiin Kuopiossa.

Vain viidennes oppilaista olisi valmis siirtymään kaikille yhteisen katsomusaineen opiskeluun.

Ortodoksisen maailman kirkolliskokouksen järjestämisestä päätettiin patriarkkojen kokouksessa Genevessä.

Seurakuntaliitoksen edellytyksiä kartoitetaan Kajaanin seurakunnan aloitteesta.

Kirkon jäsenyydestä luopuneita oli selvästi viime vuotta vähemmän.

Kirkollishallituksen sähköpostikokouksessa tehtiin kirkolliskokousedustajien vaaleja koskevia päätöksiä.

Joulukuussa ilmestyneessä teoksessa käsitellään myös ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta uskonnonopetukseen.

Suomen piispojen perinteinen ekumeeninen pyhiinvaellus järjestetään marttyyripiispa Henrikin muistopäivän aikaan.

Hiippakunnan käytännön mukaisesti diakoni Joosef Vola piti liturgiassa lyhyen puheen.