Yhteydenotto Contact Контакт

Suomen ortodoksinen kirkko

Finlands ortodoxa kyrka
Orthodox Church of Finland
Финляндская Православная Церковь

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
Ärkebiskop av Karelen och hela Finland
Archbishop of Karelia and All Finland
Архиепископ Карельский и всей Финляндии
puh. 0206 100 230, tel./тел.: + 358 206 100 230
karjalan.hiippakunta@ort.fi

Helsingin hiippakunta
Helsingfors stift
Diocese of Helsinki
Хельсинская епархия
puh. 0206 100 240, tel./tел.: + 358 206 100 240
helsingin.hiippakunta@ort.fi

Oulun hiippakunta
Uleåborgs stift
Diocese of Oulu
Оулуская епархия
puh. 0206 100 250, tel./tел.: + 358 206 100 250
oulun.hiippakunta@ort.fi

Ortodoksisen kirkon palvelukeskus
Kyrkostyrelsens kansli
Synodal Office of the Orthodox Church in Finland
Церковное управление Финляндской Православной Церкви
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
Finland

Henkilöstö- ja lakipalvelut
Personalärenden och juridisk rådgivning
faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211
kirkollishallitus@ort.fi

Palvelukeskuksen johtaja
Sirpa Koriala
puh. 0206 100 212
sirpa.koriala@ort.fi

Palvelukeskuksen lakimies
Jari Rantala
puh. 0206 100 214
jari.rantala@ort.fi

Hallinnon assistentti
Annaleea Kemppainen
puh. 0206 100 210
annaleea.kemppainen@ort.fi

Arkistosihteeri
Sari Hirvonen
puh. 0206 100 316
sari.hirvonen@ort.fi
- Asiakirjahallintoon liittyvät tietopalvelupyynnöt
- Tutkijakäynnit arkistoon sopimuksen mukaan

Kirkollishallitukselle osoitettava posti
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
kirkollishallitus@ort.fi

Viestintä- ja julkaisupalvelut

Information service
faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211
viestintä: info@ort.fi
julkaisut: okj@ort.fi

Julkaisupalvelut

Piispa Arseni
puh. 0206 100 236 
piispa.arseni@ort.fi

Kirkon viestintä

Vastaava tiedottaja Maria Hattunen
Puh. 0206 100 298
info@ort.fi
maria.hattunen@ort.fi

IT-asiantuntija (etätuki)
Juha Kolari
puh. 0206 100 215
juha.kolari@ort.fi

IT-asiantuntija (verkkosivut)
Juhana Siren
puh. 040 594 3495

Tekniset tukipyynnöt osoitteeseen tuki@ort.fi

Talous- ja rekisteripalvelut
Ekonomi- och registerservice
faksi 0206 100 201, fax + 358 206 100 201
taloustoimisto@ort.fi

Talouspäällikkö
Henna Mynttinen
puh. 0408652118
henna.mynttinen@ort.fi

Taloussihteeri
Riitta Nikkilä
puh. 0206 100 216
riitta.nikkila@ort.fi

Taloussihteeri
Eija Tiilikainen
puh. 0206 100 207
eija.tiilikainen@ort.fi

Taloussihteeri
Leena Ursinius
puh. 0206 100 209
leena.ursinius@ort.fi

Taloussihteeri
Paula Piispanen
puh. 0206 100 218
paula.piispanen@ort.fi

Taloussihteeri
Sari Korhonen
puh. 0206 100 219
sari.korhonen@ort.fi

Taloussihteeri
Eija Pelto-Aho
puh. 0206 100 217
eija.pelto-aho@ort.fi

Kirkon kiinteistötoimi
Kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen
puh. 0206 100 222
matti.rouvinen@ort.fi

Sukuselvitykset ja virkatodistukset
Ämbetsbetyg och släktutredning
puh. 0206 100 203, tel. + 358 206 100 203
faksi 0206 100 202, fax + 358 206 100 202
keskusrekisteri@ort.fi

Johtava asiantuntija
Harri Tajakka (lomalla 16.11.2016-31.1.2017, sijaisena Jaana Prada)
puh. 0206 100 213
harri.tajakka@ort.fi

Rekisterisihteeri
Jaana Prada
puh. 0206 100 204
jaana.prada@ort.fi

Rekisterisihteeri
Kristiina Komulainen
puh. 0206 100 205
tiina.komulainen@ort.fi

Rekisterisihteeri
Sanna Heiskanen
puh. 0206 100 208
sanna.heiskanen@ort.fi

Kasvatus- ja koulutusasiat
Utbildningsservice
puh. 0206 100 297, tel./тел.: + 358 206 100 297
faksi 0206 100 211, fax/факс: + 358 206 100 211
kirkkopalvelut@ort.fi

Kirkkopalvelujen koordinaattori
Sirpa Okulov
puh. 0206 100 297
sirpa.okulov@ort.fi

Ortodoksinen seminaari
Orthodox seminary
Православная семинария
Torikatu 41
80100 Joensuu
Finland
ort.seminaari@ort.fi
www.ort.fi/seminaari

Seminaarin johtaja
pastori Mikko Sidoroff
puh. 0206 100 280
mikko.sidoroff@ort.fi

Seminaarin kirkkomusiikin opettaja
Petri Nykänen
puh. 050 5993515
petri.nykanen@ort.fi

Seminaarin emäntä
Irma Aikonen
puh. 0206 100 283
irma.aikonen@ort.fi

Valamon opisto
Valamontie 42
79850 Uusi-Valamo
Finland

puh. (017) 570 111, tel./тел.: + 358 17 570 111
faksi (017) 570 1510, fax/факс: + 358 17 570 1510
opisto@valamo.fi
www.valamo.fi/opisto

Ortodoksisten nuorten liitto ONL
Rantakatu 25
80100 Joensuu
Finland

puh. 0206 100 370, tel./тел.: + 358 206 100 370
faksi 0206 100 371, fax/факс: + 358 206 100 371
onl@ort.fi
www.onl.fi

Ortodoksinen Opiskelijaliitto OOL
www.ool.fi

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta PSHV
Valamontie 42
79850 Uusi-Valamo
Finland 

Toiminnanjohtaja Sergius Colliander
puh. 0206 100 491, tel./тел.: + 358 206 100 491 
pshv@ort.fi
www.pshv.fi

Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry
Orthodox Church Aid and Missions Filantropia Филантропия
Käyntiosoite: Unioninkatu 39 B 25, 00170 Helsinki, Finland
Postiosoite: PL 236, 00101 Helsinki, Finland

Puh. 044 336 7064, tel./тел.: + 358 44 336 7064
filantropia@ort.fi

www.filantropia.fi

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa
Ärkebiskop av Karelen och hela Finland
Archbishop of Karelia and All Finland
Архиепископ Карельский и всей Финляндии
puh. 0206 100 230, tel./tел.: + 358 206 100 230
faksi 0206 100 231, fax/факс: + 358 206 100 231
karjalan.hiippakunta@ort.fi
 
Arkkipiispa Leo
puh. 0206 100 230
arkkipiispa.leo@ort.fi 

Joensuun piispa Arseni
puh. 0206 100 236 
piispa.arseni@ort.fi

Hallinnollinen sihteeri Kaj Appelberg
puh. 0206 100 233
kaj.appelberg@ort.fi 

Toimistosihteeri Zinayida Bezvenyuk
puh. 0206 100 230
zinayida.bezvenyuk@ort.fi
 
Ylidiakoni Jyrki Härkönen
puh. 050 350 1495
jyrki.harkonen@ort.fi

Metropoliitta Panteleimon
Ajurinkatu 28 B 34
70110 Kuopio
puh. 050 341 8697
metropoliitta.panteleimon@ort.fi

Helsingin hiippakunta
Helsingfors stift
Diocese of Helsinki
Хельсинская епархия
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki
Finland
 
puh. 0206 100 240, tel./tел.: + 358 206 100 240
faksi 010 2779 770, fax/факс: + 358 10 2779 770
helsingin.hiippakunta@ort.fi
 
Metropoliitta Ambrosius
puh. 0206 100 240
metropoliitta.ambrosius@ort.fi
 
Teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä
puh. 0206 100 242
jelisei.heikkilä@ort.fi
 
Hallinnollinen sihteeri Andreas Salminen
puh. 0206 100 240
andreas.salminen@ort.fi

Toimistosihteeri Anssi Jalonen
puh. 0206 100 243
anssi.jalonen@ort.fi

Oulun hiippakunta
Uleåborgs stift
Diocese of Oulu
Оулуская епархия
Nummikatu 30 B 16
90100 Oulu
Finland
 
puh. 0206 100 250, tel./tел.: + 358 206 100 250
faksi (08) 377 775, fax/факс: + 358 8 377 775
oulun.hiippakunta@ort.fi
 
Oulun metropoliitta Elia
puh. 0206 100 258
metropoliitta.elia@ort.fi
 
Toimistosihteeri Maija Viippola
puh. 0206 100 250
maija.viippola@ort.fi

 

RIISA- Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
Church Museum of the Orthodox Church in Finland
Православныи церковныи музей
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
Finland

www.riisa.fi

Asiakaspalvelu

puh. 0206 100 266 / info(at)riisa.fi

Amanuenssi Henna Hietainen (Faces of Christ -näyttely)
puh. 0206 100 262 / henna.hietainen@riisa.fi

Tutkimus- ja kuvapalvelut

Tekstiilikonservaattori Leena Säppi (kokoelmat)
puh. 0206 100 265 / leena.sappi@riisa.fi

Museoassistentti Marke Penttinen (kuvapalvelu)
puh. 0206 100 263 / marke.penttinen@riisa.fi

Hallinto:

Museonjohtaja Teresa Töntsi
p. 0206 100 260 / teresa.tontsi@riisa.fi

 

Tulostettava sivu