Avauspuheenvuoro kirkolliskokousseminaarissa 14. kesäkuuta 2019 Helsingissä

Arvoisat esipaimenet, isät, veljet ja sisaret – hyvät kirkolliskokousedustajat.

Olemme kokoontuneet marraskuussa pidettävän kirkolliskokouksen valmisteluseminaariin, johon toivotan lämpimästi tervetulleiksi vuosiksi 2019–2023 valitut uudet kirkolliskokousedustajat. Kuulemme tänään ja huomenna pohjustuksia siitä, missä mennään kirkolliskokousasioiden valmistelussa ja toimeenpanossa, kuten esimerkiksi seurakuntien hallinnon kehittämisessä. Haluan jättää näiden asioiden käsittelemisen seminaarin ohjelmassa merkityille paikoille.

© Suomen ortodoksisen arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, puh. 020 6100 240, helsingin.hiippakunta@ort.fi