1. Tess. 2:1–8

1. Tess. 2:1–8

1 Tiedättehän itsekin, veljet, ettei käyntimme teidän luonanne ollut turha. 2 Vaikka meitä oli Filippissä loukattu ja pahoinpidelty, niin kuin tiedätte, Jumala antoi meille rohkeuden julistaa teille sanomaansa ankaran vastustuksen keskelläkin. 3 Meidän saarnamme ei ole peräisin harha-ajatuksista, ei epäpuhtaasta mielestä eikä vilpillisistä aikeista. 4 Koska Jumala on katsonut meidät kelvollisiksi julistamaan evankeliumia, me emme puhuessamme pyri olemaan mieliksi ihmisille vaan Jumalalle, joka tutkii sydämemme. 5 Emme ole koskaan puhuneet mielistelevin sanoin, sen te tiedätte emme ole salaa ajaneet omia etujamme, siitä Jumala on todistajamme. 6 Emme ole yrittäneet saada kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, 7 vaikka Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia itsellemme arvonantoa. Ollessamme teidän luonanne olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. 8 Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemmekin niin rakkaiksi te olitte meille tulleet.