Luukkaan 11. viikon keskiviikko

Luuk. 20:1–8
XCIX

1 Kun Jeesus eräänä päivänä taas opetti temppelissä kansaa ja julisti hyvää sanomaa, ylipapit ja lainopettajat tulivat yhdessä vanhimpien kanssa hänen luokseen 2 ja sanoivat hänelle: "Kerro meille, millä valtuuksilla sinä tällaista teet. Kuka on valtuuttanut sinut tähän?" 3 Jeesus vastasi heille: "Minäkin teen teille kysymyksen. Sanokaa te minulle, 4 oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä." 5 He neuvottelivat keskenään: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo: 'Miksi sitten ette uskoneet häntä?' 6 Jos taas sanomme: 'Ihmisistä', kansa kivittää meidät, se kun uskoo lujasti, että Johannes oli profeetta." 7 Niin he vastasivat, etteivät tienneet sitä. 8 Silloin Jeesus sanoi: "En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen."