Lapsi- ja nuorisokasvatus

Kirkon varhaiskasvatus keskittyy kasvattamaan lapsia ortodoksisen uskon mukaiseen elämään opettamalla heille ortodoksisen kristillisyyden perusasioita.

Lapsi- ja nuorisokasvatus

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. 
(Psalmi 139:14–16)

Ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan jokainen ihminen on Jumalan kuva, Hänen ikoninsa. Ihmisyys on miehen ja naisen ominaisuus ja se ilmenee täydellisenä myös lapsella. Hän on täydellinen Jumalan kuvana jo aivan pienenä. Saatuaan kasteen ja mirhallavoitelun mysteerin, lapsi on myös täysivaltainen ortodoksisen kirkon jäsen. Hän voi osallistua Jumalanpalveluksiin ja ehtoollisen mysteerioon heti kirkkoon liittymisen jälkeen.

Oman aikansa käsityksistä poiketen Jeesus antoi suuren arvon lapsille ja asetti heidät uskon esikuvaksi. ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Mark. 10:14)

Lapset ovat Jumalan lahja. Sekä vanhempien että muiden aikuisten tärkeä tehtävä on pitää hyvää huolta heistä. Kirkon varhaiskasvatus keskittyy kasvattamaan lapsia ortodoksisen uskon mukaiseen elämään opettamalla heille ortodoksisen kristillisyyden perusasioita.

Seurakuntien varhaiskasvatuksesta vastaavat papit, kanttorit, lapsityöntekijät, nuorisotyöntekijät, lastentarhanopettajat ja vapaaehtoiset kerhonohjaajat ja – avustajat. Heidän tehtävänsä on täydentää ja tukea vanhempien, isovanhempien, kummien ja muiden lapsen läheisten antamaa ortodoksista kristillistä kasvatusta.

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet on kuvattu vuonna 2011 laaditussa asiakirjassa Pyhä melu (alla pfd-tiedostona). Opetussuunnitelmassa on kolme päätasoa: ortodoksinen kulttuuri, jumalanpalvelus ja juhlat sekä ortodoksinen identiteetti.

Ortodoksisen kulttuurin osalta tavoitteena on, että lapsi oppii ristinmerkin, tunnistaa ikonin pyhänä kuvana ja tunnistaa Kristuksen, Jumalansynnyttäjän ja enkelin ikonit. Hän tietää papin seurakunnan isäksi ja Raamatun kirkon kirjaksi sekä tunnistaa ortodoksisen kirkon rakennuksena oman seurakunnan kirkoksi. Hän tunnistaa myös tuohuksen ja erilaiset ristit. 

Jumalanpalvelusten ja juhlien osalta tavoitteena on, että lapsi tuntee ortodoksisen jumalanpalveluksen olevan myös häntä varten. Hän tietää miten saa osallistua jumalanpalvelukseen ja harjoittelee ehtoolliseen osallistumista. Hän oppii alkurukouksen Taivaallinen kuningas ja pääsiäistroparin. Hän tunnistaa Herran rukouksen liturgiassa. Lapsi tietää joulun merkityksen ja osaa virpoa Palmusunnuntaina ortodoksisen perinteen mukaisesti. Hän tietää pääsiäisen kaikkien kristittyjen suurimmaksi juhlaksi.

Ortodoksisen identiteetin osalta tavoitteena on, että lapsi oppii ortodoksista tapakulttuuria, ristinmerkin käytön ja ikonien suutelemisen. Hän tietää kuinka papilta tai piispalta otetaan siunaus. Hän tietää, että hänellä on taivaallinen esirukoilija ja ymmärtää nimipäivän tärkeyden. Hän ymmärtää mitä lasten paastoaminen on. Hän tietää Jumalan Luojaksi ja Jeesuksen Hyväksi paimeneksi ja tietää miten voi toimia luontoa kunnioittaen. Hän tunnistaa muita kulttuureita. Lapsi oppii virpomisperinteen ja tunnistaa pääsiäisen ajan erityispiirteet.

Ortoboxi.fi – kirkon varhaiskasvatustehtäviä verkossa

Ortoboxi.fi on materiaali- ja virikepankki varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tehtäviä voi tehdä verkossa, mutta suuri osa tehtävistä on myös tulostettavissa. Materiaalia voi käyttää niin kotona kuin koulussakin.

Tuohustuli – ortodoksisten lasten ja nuorten lehti

Tuohustuli on ONL:n julkaisema ortodoksisten lasten ja nuorten lehti. Lehti ilmestyy Aamun Koiton välissä paperisena ja verkkolehtenä osoitteessa https://tuohustuli.fi/.

Kristinoppikoulu – suosittu etappi matkalla aikuisuuteen

Kastettu ja mirhavoideltu henkilö on iästään riippumatta kirkon täysivaltainen jäsen, jonka jäsenyys ei kaipaa enää erillistä vahvistusta aikuisuuden kynnyksellä. 

Toisaalta kirkko katsoo hyväksi tarjota kaikille jäsenilleen opetusta eri elämäntilanteissa. Kristinoppikoulua pidetään jopa niin tärkeänä opetusmuotona, että kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään kaikille nuorille mahdollisuuden osallistua siihen sinä vuonna, kun he täyttävät 15 vuotta.

Osallistuminen kristinoppikouluun on vapaaehtoista, mutta sen suosio on siitä huolimatta varsin vankka. Suurin osa ikäluokasta käy kriparin.

Itsenäistymisen kynnyksellä elävät nuoret saattavat saada esimerkiksi kutsun kummiksi. Jotkut pohtivat pian jo seurusteluun ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös monet muut suuret valinnat tulevat tässä iässä ajankohtaisiksi.

Kristinoppikoulu – joka usein järjestetään leirimuotoisena – tarjoaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä papin, kanttorin ja ohjaajien kanssa ortodoksisen kirkon opetukseen ja ortodoksiseen elämäntapaan. Kriparit ovat myös varsin suosittuja – enemmistö ikäluokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisena etappina matkalla aikuisuuteen.

Erityisen hyödyllinen kristinoppikoulu on niille, jotka eivät ole osallistuneet koulussa oman uskonnon opetukseen. Toisaalta se tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiään ja löytää oma tapa osallistua aktiivisesti kirkon elämään. Se antaa myös mahdollisuuden solmia tärkeitä ystävyyssuhteita toisten, mahdollisesti jopa eri puolilla Suomea asuvien ortodoksien kanssa.

Kristinoppileirillä eli kriparilla päivät koostuvat jumalanpalveluksista, oppitunneista, pihaleikeistä, ryhmätöistä ja muusta yhdessäolosta: yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Kriparien kestossa on seurakuntakohtaisia eroja noin viikosta maksimissaan kymmeneen päivään. Leiri päättyy juhlavaan päätösliturgiaan.

Seurakuntien yksin tai yhdessä toisen seurakunnan kanssa järjestämien kriparien lisäksi Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry järjestää vuosittain valtakunnallisen kristinoppileirin Valamon luostarissa. Myös Puroniemen ystävät ry järjestää Rautalammilla kriparin joka kesä. Osa kripareista on maksuttomia, osa seurakunnista perii kriparin osallistujilta osallistumismaksun.

Kriparin jälkeisenä syksynä monissa seurakunnissa järjestetään viikonlopun mittainen jatkokripari eli jatkis, jolla esitellään oman seurakunnan nuorille suunnattua toimintaa.

Lisätietoa kriparista: https://onl.fi/tapahtumat/kristinoppikoulu/

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry

ONL ry on valtakunnallinen ja vaikuttava ortodoksisen nuorisotyön keskusjärjestö, joka tukee ortodoksisten seurakuntien perustyötä lasten ja nuorten parissa. Tavoitteena on auttaa ortodoksista nuorisoa kasvamaan aktiivisiksi kirkon jäseniksi ja siten vahvistaa kirkkoa.

Koulutustoiminta

ONL ry järjestää yhdessä seurakuntien kanssa kirkolliseen nuorisotyöhön liittyvää koulutusta.

Julkaisutoiminta

ONL ry julkaisee seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä tukevaa materiaalia sekä mahdollisuuksien mukaan muuta seurakuntien tarvitsemaa materiaalia.

Valtakunnalliset tapahtumat

ONL ry järjestää suuria valtakunnallisia lasten ja nuorten tapahtumia kahden tai kolmen vuoden välein, järjestää vuosittain ainakin yhden kristinoppileirin ja tukee seurakuntia, seurakuntaryhmiä ja hiippakuntia nuorisotapahtumien järjestämisessä.

Kansainvälinen toiminta

ONL ry innostaa suomalaisia osallistumaan esimerkiksi Syndesmoksen tapahtumiin sekä järjestää joka toinen tai joka kolmas vuosi pyhiinvaelluksen tai muun ulkomaanmatkan.

Liitetiedostot