10.1.2019

Vuoden ensimmäisessä istunnossa tehtiin lähinnä maaliskuussa järjestettävien kirkolliskokousvaalien järjestelyihin liittyviä päätöksiä.

Vuoden ensimmäisessä istunnossa tehtiin lähinnä maaliskuussa järjestettävien kirkolliskokousvaalien järjestelyihin liittyviä päätöksiä.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Elia, metropoliitta Arseni, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti Tolvanen

Kirkolliskokouksen papiston edustajien vaalit

Lainkohdat: Laki ortodoksisesta kirkosta 10-13 §, kirkkojärjestys 20-24 §.

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen papiston ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan keskiviikkona 20.3.2019 kello 13.00–14.30 seuraavasti:

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan vaalialueella Kuopion seurakunnan seurakuntasalissa (Snellmaninkatu 8). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Hannu Tarnanen ja sihteerinä Lahja Lökschy. Heidän varajäsenikseen määrätään Sirpa Okulov ja Anna-Liisa Vainiomäki. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan vaalialueen papiston lukumäärä on 74. Vaalialueelta valitaan neljä (4) papiston edustajaa.

Helsingin hiippakunnassa Helsingin I vaalialueella Helsingin seurakunnan seurakuntasalissa (Liisankatu 29). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Miikka Heinonen ja sihteerinä Jenni Patomeri. Heidän varajäsenikseen määrätään Kristiina Aminoff ja Jaso Pössi. Helsingin hiippakunnan I vaalialueen papiston lukumäärä on 63. Vaalialueelta valitaan neljä (4) papiston edustajaa.

Helsingin hiippakunnassa Helsingin II vaalialueella Lahden seurakunnan seurakuntasalissa (Harjukatu 5). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Tiina Kulmalahti ja sihteerinä Eeva Lehtinen. Heidän varajäsenikseen määrätään Jari Joska ja Marina Salokangas. Helsingin hiippakunnan II vaalialueen papiston lukumäärä on 33. Vaalialueelta valitaan kaksi (2) papiston edustajaa.

Oulun hiippakunnan vaalialueella Oulun seurakunnan tiloissa (Torikatu 74). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Seppo Maskonen ja sihteerinä Risto Päivinen. Heidän varajäsenikseen määrätään Eila Onnela ja Seija Veikkolainen. Oulun hiippakunnan vaalialueen papiston lukumäärä on 20. Vaalialueelta valitaan yksi (1) papiston edustaja.

Kirkolliskokouksen kanttorien edustajien vaalit

Lainkohdat: laki ortodoksisesta kirkosta 10-12 §:t ja 14§, kirkkojärjestys 20 sekä 23-24 §:t

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen kanttorien ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan keskiviikkona 20.3.2019 kello 15.00–16.30 seuraavasti:

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa Kuopion seurakunnan seurakuntasalissa (Snellmaninkatu 8). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Hannu Tarnanen ja sihteerinä Lahja Lökschy. Heidän varajäsenikseen määrätään Sirpa Okulov ja Anna-Liisa Vainiomäki.

Helsingin hiippakunnassa Helsingin seurakunnan seurakuntasalissa (Liisankatu 29). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Miikka Heinonen ja sihteerinä Jenni Patomeri. Heidän varajäsenikseen määrätään Kristiina Aminoff ja Jaso Pössi.

Oulun hiippakunnassa Oulun seurakunnan tiloissa (Torikatu 74). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Seppo Maskonen ja sihteerinä Risto Päivinen. Heidän varajäsenikseen määrätään Eila Onnela ja Seija Veikkolainen.

Kanttorit valitsevat yhden edustajan kustakin hiippakunnasta, yhteensä kolme edustajaa.

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalit

Lainkohdat: laki ortodoksisesta kirkosta 10-12 § sekä 16-17 §, kirkkojärjestys 26-30 §

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen maallikkojen ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan lauantaina 23.3.2019 kello 13.00 alkaen ja valitsijamiehet valitaan seuraavasti:

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialueella Kuopion seurakunnan seurakuntasalissa (Snellmaninkatu 8). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Hannu Tarnanen ja sihteerinä Lahja Lökschy. Heidän varajäsenikseen määrätään Sirpa Okulov ja Anna-Liisa Vainiomäki. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialueelta valitaan kolme (3) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Ii­salmen seurakunta                          2
 • Jyväskylän seurakunta                       2
 • Kuopion seurakunta                          3
 • Rautalammin seurakunta                   1
 • Saimaan seurakunta                         2

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan II vaalialueella Joensuun seurakunnan kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Tommi Kallinen ja sihteerinä Aleksi Suikkanen.  Heidän varajäsenikseen määrätään Tuomas Järvelin ja Valeria Ratilainen. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan II vaalialueelta valitaan kolme (3) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Ilomantsin seurakunta                   1
 • Joensuun seurakunta                    4
 • Nurmeksen seurakunta                 1
 • Taipaleen seurakunta                    2

Helsingin hiippakunnan I vaalialueella Helsingin seurakunnan seurakuntasalissa (Liisankatu 29). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Miikka Heinonen ja sihteerinä Jenni Patomeri. Heidän varajäsenikseen määrätään Kristiina Aminoff ja Jaso Pössi. Helsingin hiippakunnan I vaalialueelta valitaan kuusi (6) maallikkojen edustajaa.

Helsingin seurakunta valitsee 8 valitsijamiestä.

Helsingin hiippakunnan II vaalialueella Lahden seurakunnan seurakuntasalissa (Harjukatu 5). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Tiina Kulmalahti ja sihteerinä Eeva Lehtinen. Heidän varajäsenikseen määrätään Jari Joska ja Marina Salokangas. Helsingin hiippakunnan II vaalialueelta valitaan neljä (4) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Haminan seurakunta               2
 • Hämeenlinnan seurakunta       1
 • Kot­kan seurakunta                 2
 • Lahden seurakunta                 2
 • Lappeen­rannan seurakunta      2
 • Tampereen seurakunta           3
 • Turun seurakunta                   3

Oulun hiippakunnan vaalialueella Oulun seurakunnan tiloissa (Torikatu 74). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Seppo Maskonen ja sihteerinä Risto Päivinen. Heidän varajäsenikseen määrätään Eila Onnela ja Seija Veikkolainen. Oulun hiippakunnan vaalialueelta valitaan kaksi (2) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

 • Kajaa­nin seurakunta               2
 • Lapin seurakunta                   2
 • Oulun seurakunta                   2
 • Vaasan seurakunta                2

Valitsijamiesten lukumäärä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan (Kj 28§).

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokousedustajat valitaan edellä olevalla tavalla. Valittavia edustajia on 18.

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalin ehdokaslistan vahvistaminen

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 16 §:n 2 momentin mukaisesti kirkollishallitus vahvistaa kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalissa ehdokasluettelon vaalialueittain.

Kirkollishallitus toimittaa kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille viimeistään 14 päivää ennen maallikkojen edustajien vaalia vaalialueen vahvistetun ehdokaslistan (KJ 29 § 2 mom.)

Kirkollishallitus ei suorita vaalialuekohtaista ehdokaslistaa vahvistaessaan harkintaa, vaan se ainoastaan toteaa seurakunnan valtuustojen tekemät esitykset. Näin ollen kyse on ehdokaslistan teknisestä vahvistamisesta. Tämän vuoksi kirkollishallituksen kanslia voi suorittaa ehdokaslistojen vahvistamisen.

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa palvelukeskuksen lakimiehen Jari Rantalan vahvistamaan vaalialuekohtaisen ehdokaslistan vuoden 2019 kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalia varten.

Seurakuntien ja luostareiden tarkastukset 2019

Seurakuntien ja luostareiden tarkastukset suoritetaan hiippakunnan piispan toimesta vähintään joka viides vuosi ja ennen tarkastusta suoritetaan seurakunnissa palvelukeskuksen toimenhaltijoiden toimesta hallinnon, talouden, kiinteistöjen, arkistoinnin ja tietosuojan tarkastukset, joiden raportit luovutetaan hiippakunnan piispan käyttöön ennen varsinaista seurakunnan tarkastusta.

Vuonna 2019 tarkastusvuorossa ovat Helsingin hiippakunnasta Helsinki, ja Lahti, Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta Iisalmi, Ilomantsi ja Taipale sekä Oulun hiippakunnasta Lappi.

Kirkon hallinnon uudistukseen liittyen vuoden 2018 kirkolliskokous on päättänyt, että esitykset lainsäädännön muutoksista sekä keskitettyyn talous- ja kiinteistöhallintoon siirtymisestä tuodaan vuoden 2019 kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Asioita valmistelemaan on valittu työryhmät, joiden työskentelyssä palvelukeskuksen ao. toimihenkilöt ovat mukana.

Hallinnon uudistukseen liittyen seurakuntien määrä tulee vähentymään ja ennen seurakuntien yhdistymistä tilintarkastajilta tullaan pyytämään normaalia tilintarkastuskertomusta laajempi selvitys seurakuntien hallinnosta ja taloudesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että jäljelle jäävien seurakuntien tarkastusohjelma ja aikataulu vahvistetaan myöhemmin vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin.

Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan tarkastusta on lykätty hiippakunnan piispan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuodelle 2019 ja se on tarkoituksenmukaista suorittaa, kuten on aikaisemmin sovittu.

Kirkollishallitus päätti, että palvelukeskuksen toimihenkilöt eivät osallistu vuonna 2019 seurakuntien tarkastuksiin muiden kirkon hallinnon uudistukseen liittyvien kiireellisten työtehtävien vuoksi. Jäljelle jäävien seurakuntien ja luostareiden tarkastusohjelma ja aikataulu vahvistetaan myöhemmin vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin.