14.1.2016

Kirkollishallituksen sähköpostikokouksessa tehtiin kirkolliskokousedustajien vaaleja koskevia päätöksiä.

Kirkolliskokouksen papiston edustajien vaalit

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen papiston ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan tiistaina 8.3.2016 kello 13.00 -14.30 seuraavasti: 

Karjalan hiippakunnan vaalialueella Kuopion seurakunnan alasalissa (Snellmaninkatu 8). Karjalan hiippakunnan vaalialueen papiston lukumäärä on 71. Vaalialueelta valitaan neljä (4) papiston edustajaa.

Helsingin hiippakunnassa Helsingin I vaalialueella Helsingin seurakunnan kokoushuoneessa (Liisankatu 29). Helsingin hiippakunnan I vaalialueen papiston lukumäärä on 55. Vaalialueelta valitaan kolme (3) papiston edustajaa.

Helsingin hiippakunnassa Helsingin II vaalialueella Lahden seurakunnan seurakuntasalissa (Harjukatu 5). Helsingin hiippakunnan II vaalialueen papiston lukumäärä on 40. Vaalialueelta valitaan kolme (3) papiston edustajaa.

Oulun hiippakunnan vaalialueella Oulun hiippakunnan tiloissa (Nummikatu 30 B 16). Oulun hiippakunnan vaalialueen papiston lukumäärä on 18. Vaalialueelta valitaan yksi (1) papiston edustaja.

Kirkolliskokouksen kanttorien edustajien vaalit 

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen kanttorien edustajien vaalit toimitetaan tiistaina 8.3.2016 kello 15.00–16.30 seuraavasti: 

Karjalan hiippakunnassa Kuopion seurakunnan alasalissa (Snellmaninkatu 8).

Helsingin hiippakunnassa Helsingin seurakunnan kokoushuoneessa (Liisankatu 29).

Oulun hiippakunnassa Oulun hiippakunnan tiloissa (Nummikatu 30 B 16).

Kanttorit valitsevat yhden edustajan kustakin hiippakunnasta, yhteensä kolme edustajaa.

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalit 

Kirkollishallitus päätti, että kirkolliskokouksen maallikkojen ed­us­tajien­ vaalit toimitetaan lauantaina 12.3.2016 kello 13.00 alkaen ja valitsijamiehet valitaan seuraavasti: 

Karjalan hiippakunnan I vaalialueella Kuopion seurakunnan seurakuntasalissa (Snellmaninkatu 8). Karjalan hiippakunnan I vaalialueelta valitaan kolme (3) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

Ii­salmen seurakunta        2

Jyväskylän seurakunta    2

Kuopion seurakunta        3

Mikkelin seurakunta        1

Rautalammin seurakunta     1

Varkauden seurakunta     2

Karjalan hiippakunnan II vaalialueella Joensuun seurakunnan kokoushuoneessa (Kirkkokatu 32). Karjalan hiippakunnan II vaalialueelta valitaan kolme (3) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

Ilomantsin seurakunta       2

Joensuun seurakunta        4

Nurmeksen seurakunta     2

Taipaleen seurakunta        2

Helsingin hiippakunnan I vaalialueella Helsingin seurakunnan kokoushuoneessa (Liisankatu 29). Helsingin hiippakunnan I vaalialueelta valitaan kuusi (6) maallikkojen edustajaa.

Helsingin seurakunta valitsee 9 valitsijamiestä.

Helsingin hiippakunnan II vaalialueella Lahden seurakunnan seurakuntasalissa (Harjukatu 5). Helsingin hiippakunnan II vaalialueelta valitaan neljä (4) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

Haminan seurakunta              2

Hämeenlinnan seurakunta      1

Kot­kan seurakunta                  1

Lahden seurakunta                  2

Lappeen­rannan seurakunta     2

Tampereen seurakunta            3

Turun seurakunta                    2

Oulun hiippakunnan vaalialueella Oulun hiippakunnan tiloissa (Nummikatu 30 B 16). Oulun hiippakunnan vaalialueelta valitaan kaksi (2) maallikkojen edustajaa.

Seurakunnat valitsevat valitsijamiehiä seuraavasti:

Kajaa­nin seurakunta      2

Lapin seurakunta           2

Oulun seurakunta          2

Vaasan seurakunta        2

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalin ehdokaslistan vahvistaminen

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 16 §:n 2 momentin mukaisesti kirkollishallitus vahvistaa kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalissa ehdokasluettelon vaalialueittain. 

Kirkollishallitus toimittaa kirkkoherranvirastoille ja vaalitoimitsijoille viimeistään 14 päivää ennen maallikkojen edustajien vaalia vaalialueen vahvistetun ehdokaslistan (KJ 29 § 2 mom.) 

Kirkollishallitus ei suorita vaalialuekohtaista ehdokaslistaa vahvistaessaan harkintaa, vaan se ainoastaan toteaa seurakunnan valtuustojen tekemät esitykset. Näin ollen kyse on ehdokaslistan teknisestä vahvistamisesta. Tämän vuoksi kirkollishallituksen kanslia voi suorittaa ehdokaslistojen vahvistamisen.

Kirkollishallitus päätti valtuuttaa palvelukeskuksen lakimiehen Jari Rantalan vahvistamaan vaalialuekohtaisen ehdokaslistan vuoden 2016 kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalia varten.