Kuopion ortodoksinen seurakunta hakee LAPSI- JA NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ

 

Kuopion ortodoksinen seurakunta hakee LAPSI- JA NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä suunnittelee, ohjaa ja vastaa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöstä.

Toimeen valitulla tulee olla nuorisotyöhön soveltuva koulutus. Nuorisotyöntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen.

Toimeen valitun on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän II mukaan.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Honkaselkä puh.0500 574 443.

Sähköposti timo.honkaselka@ort.fi

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää seurakunnanneuvostolle 20.11.2020 mennessä osoitteella:

Kuopion ortodoksisen seurakunta
Seurakunnanneuvosto
Snellmaninkatu 8
70100 Kuopio
sähköposti: kuopio@ort.fi