Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista

Kuulutus

Valtuuston vaalit 2020

Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2021 – 2023 toimitetaan 1. – 15.11.2020 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Uusi seurakunta muodostaa kolme (3) vaalialuetta:

  1. Iisalmen vaalialue, valitaan 5 jäsentä, ( Haapajärven, Haapaveden, Iisalmen, Kiuruveden, Kärsämäen, Lapinlahden, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin, Sonkajärven, Vieremän ja Ylivieskan kunnat.)
  2. Kuopion vaalialue, valitaan 14 jäsentä, (Kaavin, Keiteleen, Kuopion, Pielaveden,Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat)
  3. Rautalammin vaalialue, valitaan 2 jäsentä, (Hankasalmen, Konneveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat)
Äänioikeutettujen luettelo

Ehdotus Kuopion ja Rautalammin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä Kuopion kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 9 – 12 ja ke klo 13 – 17), Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio, 16. – 22.9.2020 välisen ajan. Vaatimus Kuopion tai Rautalammin äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Kuopion kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 24.9.2020 klo 12 mennessä.

Ehdotus Iisalmen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä Iisalmen kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ke 9-12, muina aikoina sopimuksen mukaan), Savonkatu 22 L 1, 74100 Iisalmi , 16. – 22.9.2020 välisen ajan. Vaatimus Iisalmen äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Iisalmen kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 24.9.2020 klo 12 mennessä.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Kuopion ja Rautalammin vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan maanantaina 28.9.2020 ja Iisalmen vaalilautakunta kokouksessaan torstaina 1.10.2020.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2020) 16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2020. (OrtL 38 §)

Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. (KJ 73 §)

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella uuden Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava Kuopion kirkkoherranvirastoon, Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio tai Iisalmen kirkkoherranvirastoon, Savonkatu 22 L 1, 74100 Iisalmi, viimeistään keskiviikkona 16.9.2020 klo 12 mennessä.
Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) uuden Kuopion ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 2.10.2020 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 5/2020, joka julkaistaan 26.10.2020.

Timo Honkaselkä                                               Arto Leskinen
Kuopion kirkkoherra                                          Iisalmen ma kirkkoherra
Rautalammin hallinnollinen kirkkoherra