Ohjeistus hautauspalvelusta (19.3.2020)

Täsmennys 18.3. annettuun ohjeeseen koskien hautauspalvelusta.                    19.3.2020

Evankelisluterilaisen kirkon ja ministeriöiden välillä käydyissä neuvotteluissa saavutettujen tulosten perusteella tarkennamme kirkossamme 18.3. annettua ohjeistusta koskien hautauspalveluksen toimittamista.

Pastoraalisilla perusteilla hautauspalvelukseen voivat osallistua kaikki vainajan lähiomaiset*, vaikka 10 henkilön raja ylittyisi. Yleislinjana on edelleen enintään 10 hengen tilaisuus. Tämän perusteena on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä.

Jos hautauspalveluksesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat kirkossa ja haudalla riittävän etäällä toisistaan. Enimmäishenkilömäärästä poikkeamisen mahdollisuus ei koske jumalanpalveluksia eikä muita kirkollisia toimituksia tai tilaisuuksia. Tartuntariskin välttämiseksi ja työturvallisustekijöiden huomioimiseksi voi harkita myös hautaustoimituksen toimittamista haudalla.

Kirkkoherra on vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta seurakunnissa ja tekee päätöksen mahdollisesta 10 henkilön enimmäismäärän ylityksestä.

*) Lähiomaisilla tarkoitetaan vainajan

-vanhempia
-isovanhempia
-sisaruksia
-puolisoa
-lapsia ja puolison lapsia
-lapsenlapsia
-kummia ja kummilapsia