Orologion -levy soittolistana YouTubessa

Lähde:

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n kanavalta löytyy myös monta muuta kiinnostavaa soittolistaa.

Kanttoreista ja aktiivisista kirkkolaulajista koostuva työryhmä sai noin vuosi sitten ajatuksen levystä, joka tekisi rukouskirja Orologionia ja sen rukouksia tutuksi kirkon jäsenille ja tukisi näin kirkon jäsenten henkilökohtaista rukouselämää.

Erityisesti ryhmässä ajateltiin niitä, joille seurakunnan aktiiviseen jumalanpalveluselämään osallistuminen on syystä tai toisesta hankalaa (syrjäseuduilla asuvat, vanhukset, sairaat, vankiloissa olevat) tai joille rukousten lukeminen itse tuottaa vaikeuksia (näkövammaiset, suomen kieltä vasta opiskelevat maahanmuuttajat, lapset).

Kesän kynnyksellä valmistunut kokonaisuus sisälsi lopulta kaksi levyä. Ensimmäiselle on luettu päivittäiset ilta- ja aamurukoukset sekä rukouksia eri tilanteissa ja esirukouksia. Toisella äänitteellä ovat ehtoolliseen valmistavat illalla ja aamulla luettavat rukoukset sekä ehtoollisen kiitosrukoukset.

Nyt materiaali löytyy myös Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n omalta YouTube -kanavalta erillisenä soittolistana: https://www.youtube.com/channel/UC_slLmy_qVtbwaZPx3OPNrw/playlists

ONL ry:n kanavalta löytyy soittolistoina myös paljon muuta sisältöä – esimerkiksi ortodoksisia muskareita ja tarinatuokioita.

Aiemmin julkaistu uutinen Orologion -hankkeesta: https://ort.fi/uutishuone/2020-05-19/ortodoksinen-rukousperinne-tutuksi