Valtuustovaalit 2020

Ehdokkaiden esittelyt tästä linkistä.

Ehdokkaiden äänimäärät:

Nro Ehdokkaan nimi Äänimäärä
2 Sulku Mauri 42
3 Tiainen Päivi 48
4 Kononoff Aulikki 52
5 Koslonen Anna-Liisa 45
6 Pelkonen Ilpo 37
7 Alopaeus Liisa 34
8 Niemelä Anne 31
9 Friis-Lakkala Marja Liisa 25
10 Himberg Titta 80
11 Jestoi Katja 47
12 Hynninen Jari 58
13 Husso Katariina 70
14 Rönkä Hannu 35
15 Kähkönen Martti 81
16 Holopainen Leena 20
17 Joutsen Eija 35
18 Hyvärinen Eero 85
19 Kauhanen Jussi 66
20 Miskala Aulis 51
21 Lujanen Anneli 70
22 Kainulainen Arto 35
23 Kaverinen Riitta 76
24 Timofeev Dmitry 50
25 Koslonen Kari P. 44

 

Pöytäkirja valtuuston vaalin toimittamisesta 8.11.2020

Pöytäkirja vaalin ääntenlaskennasta ja vaalin tulos 8.11.2020

SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALI  KUOPION ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 1.-8.11.2020

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten vaali valtuuston toimikaudelle 2021-2023 seuraavasti:

Sunnuntaina 1.11.2020

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7,    klo 12 – 13:30

Siilinjärven kirkossa,  Harjamäentie 2,   kello 15-16

Juankosken kirkossa, Patruunantie 59,    kello 17:30 – 18:30

Tiistaina 3.11.2020

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7,     klo 16 – 19

Keskiviikkona 4.11.2020

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, Sepänkatu 7,       klo 9 – 12

Sunnuntaina 8.11.2020

Pielaveden kirkossa, Puistotie 2,     kello 11:30 – 13

Keiteleen Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen kirkossa, kello 14-15

Karttulan Syvänniemen tsasounassa, Mihaelintie 8,     kello 16:30-17:30

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 9.11.2020 kello 10  kirkkoherranvirastossa Kuopiossa.

Vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnanvaltuustoon valitaan vuoden 2020 vaalissa Kuopion vaalialueelta
neljätoista (14) eniten ääniä saanutta henkilöä. Seurakunta muodostuu kolmesta vaalialueesta.

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Kuopion seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon   merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 1.11.2020 on täyttänyt 16 vuotta.  Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2020. Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa seurakunnan alueella.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää  enintään neljäätoista (14) ehdokasta. Valituiksi tulevat neljätoista (14) eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon ja arponut ehdokkaiden numerot 28.9.2020 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

EHDOKKAAT SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALISSA:

Nro Ehdokkaan nimi Kotikunta
2 Sulku Mauri Kuopio
3 Tiainen Päivi Kuopio
4 Kononoff Aulikki Kuopio
5 Koslonen Anna-Liisa Pielavesi
6 Pelkonen Ilpo Kuopio
7 Alopaeus Liisa Kuopio
8 Niemelä Anne Kuopio
9 Friis-Lakkala Marja Liisa Kuopio
10 Himberg Titta Kuopio
11 Jestoi Katja Kuopio
12 Hynninen Jari Kuopio
13 Husso Katariina Pielavesi
14 Rönkä Hannu Kuopio
15 Kähkönen Martti Tuusniemi
16 Holopainen Leena Kuopio
17 Joutsen Eija Kuopio
18 Hyvärinen Eero Kuopio
19 Kauhanen Jussi Kuopio
20 Miskala Aulis Kuopio
21 Lujanen Anneli Kuopio
22 Kainulainen Arto Kuopio
23 Kaverinen Riitta Kuopio
24 Timofeev Dmitry Kuopio
25 Koslonen Kari P. Kuopio

Kuopiossa 28.9.2020

Timo Honkaselkä, kirkkoherra,
vaalilautakunnan puheenjohtaja