14.2.2018

Piispainkokous oli koolla ensi kertaa uudessa kokoonpanossa.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous oli 14.2. koolla Kuopiossa ensi kertaa metropoliitta Ambrosiuksen eläköitymisen ja arkkipiispan istuimen Helsinkiin siirtymisen jälkeen. Läsnä olivat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), Oulun metropoliitta Elia, Joensuun piispa Arseni sekä palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala. Piispainkokouksen sihteerinä toimii arkkipiispan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä.

Kutsuttuina läsnä olivat myös piispainkokoukselle esityksen tehneet TT Pekka Metso ja pastori Mikko Sidoroff.

Andreas Kreetalaisen katumuskanonin uuden suomennoksen ja nuotitetun sovituksen hyväksyminen

Andreas Kreetalaisen katumuskanonin aiemmissa käännöksissä on havaittu kielellisiä puutteita niin suomen kieliasun, kreikan kielen teologisen terminologian kuin suomalaisten veisusovitustenkin kohdalla. Edellisistä laitoksista on puuttunut lisäksi ohje katumuskanonin toimittamisesta kokonaisuudessaan suuren paaston viidennen viikon torstain aamupalveluksessa. Katumuskanonin tekstikäännöksen ja musiikkiosuuden sovituksen on Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston toimeksiantamana tehnyt TT, systemaattisen teologian yliopisto-opettaja ja klassisen kreikan tohtorikoulutettava munkki Damaskinos Ksenofontoslainen.

Piispainkokous päätti yksimielisesti, että Andreas Kreetalaisen katumuskanonin uusi suomennos ja nuotitettu sovitus hyväksytään ja otetaan viralliseen liturgiseen käyttöön Suomen ortodoksisessa kirkossa. Samalla piispainkokous lausui kiitoksensa munkki Damaskinokselle ja muille prosessissa mukana olleille.

Pastori Simo Haaviston teologisten opintojen pätevyyden toteaminen

Piispainkokous päätti yksimielisesti, että pastori Simo Haaviston Thessalonikin Aristoteleen yliopistossa suorittama ylempi korkeakoulututkinto antaa hänelle kelpoisuuden papin toimeen Suomen ortodoksisessa kirkossa Kirkkojärjestyksen 132 § 2 momentin mukaan.      

Suomen ortodoksisen kirkon Kirkkojen maailmanneuvoston dokumentin ”Kirkko – yhteistä näkyä kohti” lausunnon hyväksyminen

Piispainkokous päätti yksimielisesti hyväksyä 14.10.2014 asetetun työryhmän (TT Eeva Raunistola-Juutinen, TT Mikael Sundkvist, PhD Grant White, koolle kutsujana TT Pekka Metso) laatiman lausunnon Suomen ortodoksisen kirkon viralliseksi vastaukseksi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) vuonna 2013 hyväksymään ekklesiologiseen dokumenttiin ”Kirkko – yhteistä näkyä kohti” (The Church: Towards a Common Vision) 14.2.2017 piispainkokoukselle lähetetyn tekstin pohjalta niin, että työryhmän raportissa Suomen ortodoksisesta kirkosta käyttämä nimitys ”Finnish Orthodox Church” muutetaan muotoon ”Orthodox Church of Finland”. Lausunto on vapaa julkaistavaksi edellä mainittujen korjausten jälkeen. Piispainkokous lausui kiitoksensa työryhmälle.

TT Pekka Metson ja pastori Mikko Sidoroffin esitykset papiston ja kanttoreiden kelpoisuusehtojen tarkistamiseksi ja ortodoksisen teologian maisterin tutkinnon sisällön arvioimiseksi

Piispainkokous päätti yksimielisesti asettaa työryhmän (TT Pekka Metso, pastori Mikko Sidoroff ja metropoliitta Elia) arvioimaan huhtikuun loppuun mennessä niitä täydentäviä opintoja, jotka on suoritettava ei-ortodoksisen teologian tutkinnon perusteella seurakunnan työsuhteeseen hakevien kohdalla. Samassa yhteydessä työryhmän tulee arvioida Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman muutoksesta johtuvan työssäoppimisjakson vaikutuksia kirkkomme kannalta.

Piispainkokouksen lausunto koskien eutanasiaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää kirkollishallitukselta asiantuntijalausuntoa kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on saada Suomeen eutanasialaki. Piispainkokous päätti yksimielisesti valmistella Suomen ortodoksisen kirkon kannanoton eutanasiasta 28.2. mennessä.

Piispainkokouksen yhteiset paimenkirjeet

Piispainkokouksen aiempina vuosikymmeninä on lähetetty yhteisiä paimenkirjeitä. Piispainkokous päätti yksimielisesti elvyttää yhteisten paimenkirjeiden perinteen ja valtuutti arkkipiispan koordinoimaan niiden toteuttamista. Ensimmäinen yhteinen paimenkirje tulee olemaan tämän vuoden pääsiäistervehdys.

Kolme yhteistä liturgiaa vuonna 2018

Lisäksi piispat sopivat kokouksessa kolmesta yhdessä toimitettavasta liturgiasta. Arkkipiispa Leo, metropoliitta Elia ja piispa Arseni toimittavat yhdessä helluntain liturgian Oulussa (20.5.), Uspenian liturgian Helsingissä (15.8.) ja Suomen ortodoksisesta kirkosta annetun asetuksen 100-vuotispäivän juhlaliturgian Valamon luostarissa (25.11.).