Päätöksiä vuodelta 2016

Piispainkokous piti vuoden 2016 aikana kolme kokousta.

Papistoa koskevat asiat

Piispainkokous päätti purkaa pastori Petri Ratilaisen (9.2.2016) ja rovasti Mikko Kärjen (28.11.2016) toimituskiellot ja palauttaa Kimmo Kalliselle (28.11.2016) diakonin arvon.

Kanonisointityöryhmän työn hyväksyminen

Piispainkokous hyväksyi (17.3.2016) vuonna 2014 perustetun paikallisten pyhien kanonisointia valmistelevan työryhmän (Joensuun piispa Arseni, rovasti Sergius Colliander, diakoni Jukka Korpela) loppuraportin ja päätti lähettää sen Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin Pyhän Synodin käsittelyyn.