Tiedote kokemuslisien maksamisesta

Palta ja Kirkon alat ovat sopineet siirtymäsäännöksistä ja kokemuslisien maksuaikataulusta.

Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2014. Uuteen palkkausjärjestelmään kuuluvan kokemuslisän on sovittu tulevan voimaan vuonna 2015. Palkkausjärjestelmästä sovittaessa ei kuitenkaan laadittu siirtymäsäännöksiä. Siirtymäsäännösten puuttumisesta johtuen kokemuslisiä ei ole maksettu kaikille täysimääräisesti.

Nyt Palta ja Kirkon alat ovat sopineet siirtymäsäännöksistä ja kokemuslisien maksuaikataulusta.

Nyt tehty sopimus ei koske kaikkia kirkon työntekijöitä, vaan ainoastaan niitä, jotka ovat olleet työssä 1.7.2015 ja joilla on palkkausjärjestelmän muutoksen vuoksi vajeita kokemuslisän osalta. Niiden seurakuntien kirkkoherrat, joita asia koskee, ovat saaneet asiasta tiedon 13.10.2017. 

Kokemuslisävaje koskee 192 työntekijän joukossa 32 henkilöä. Maksuun menevän summan vaihteluväli per työntekijä per kuukausi on 4,36 – 307,99 euroa ilman sivukuluja. Kustannusvaikutus per seurakunta vaihtelee välillä 35,09 – 973,80 euroa per kuukausi ilman sivukuluja.

Kokemuslisävaje on sovittu täytettäväksi maksusuunnitelman mukaisesti. Kukin työntekijä, jota maksusuunnitelma koskee, saa seuraavan palkanmaksun yhteydessä oman euromääräisen laskelmansa, josta oma maksuaikataulu ilmenee yksityiskohtaisesti. Maksusuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain, mutta työntekijä saa vähintään laskelmassa ilmoitetun euromäärän.