Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Asia tulee vireille kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Sen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispat, yksitoista papiston vaalilla keskuudestaan valitsemaa papiston edustajaa, kolme kanttorien vaalilla keskuudestaan valitsemaa kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista valitsijamiesvaalilla nelivuotiselle toimikaudelle valittua maallikkojen edustajaa.

Kirkolliskokous hoitaa kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita sekä kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa.

Kirkolliskokouksen tehtävänä on:

 • käsitellä kanonisia suhteita koskevat asiat
 • päättää tämän lain muuttamista ja kirkkoa koskevan muun lainsäädännön muuttamista koskevien ehdotusten antamisesta
 • hyväksyä kirkkojärjestys ja muuttaa sitä
 • päättää kahdessa edellisessä kohdassa tarkoitettuja asioita valmistelevien työryhmien ja toimikuntien perustamisesta
 • antaa kirkon lausunto kirkon kannalta periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • päättää hiippakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä hiippakunnan rajojen muuttamisesta
 • valita piispat
 • hyväksyä kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • määrätä kirkon keskusrahastoon suoritettavista maksuista
 • vahvistaa kirkon toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio
 • päättää seurakuntien, luostareiden ja kirkon tehtävää edistävien yhteisöjen avustamisesta
 • valita kirkollishallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valvoa kirkon toimintaa, hallintoa ja taloutta yleisesti
 • valita kirkon tilintarkastajat
 • päättää muista kirkolliskokouksen päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Asia tulee kirkolliskokouksessa vireille kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella. Aloitteiden jättöaika on kesäkuussa ja kirkolliskokous kokoontuu marraskuussa.

Kirkolliskokouksen asialistalla olevat asiat käsitellään ensin lähetekeskustelussa. Sen jälkeen ne siirretään valiokuntien valmisteltavaksi. Valiokunnat valmistelevat asioista mietinnöt, jotka tuodaan täysistuntoon kahdesti. Ensimmäisessä käsittelyssä asia laitetaan pöydälle, toisessa käsittelyssä kirkolliskokous tekee asiasta päätöksen. Asia voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös uuteen valmisteluun valiokuntaan.

Kirkolliskokous asettaa valiokunnat koko toimikaudekseen. Kirkolliskokouksen pysyvät valiokunnat ovat lakivaliokunta, sivistysvaliokunta, hallintovaliokunta, talousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.

Kirkolliskokouksen jäsenet valiokunnittain toimikaudella 2023–2027

Lakivaliokunta:

Palola Elina (pj) (palolaelina@gmail.com)
Bly Ritva (varapj) (ritva.bly@gmail.com)
Leskinen Tanja
arkkimandriitta Mikael (mikael@valamo.fi)
Huttunen Heikki (heikki.huttunen@ort.fi)
Sidoroff Mikko (mikko.sidoroff@ort.fi)
Tolvanen Matti (matti.tolvanen@uef.fi)

Sivistysvaliokunta:

Roszczenko Aleksander (pj) (aleksander.roszczenko@ort.fi)
Pietarinen Rauno (varapj) (rauno.pietarinen@ort.fi)
Kilpinen Kim (kim.kilpinen@gmail.com)
Kivimäki Raija (raijakivimaki2@gmail.com)
Nykänen Timo (timo.nykanen@joensuu.fi)
Pahkala Kaisa (kaisa.pahkala@ort.fi)
Saarinen Ulla (usaarinen@gmail.com)
Tchervinskij-Matsi Irina (irina.tchervinskij-matsi@ort.fi)

Hallintovaliokunta:

Halonen Pirjo (pj) (pirjo.halonen54@gmail.com)
Vainio Jaakko (varapj) (jaakko.vainio@ort.fi)
Brodkin Jefim (jefim.brodkin@helsinki.fi)
Kallinen Kimmo (kimmo.kallinen@ort.fi)
Kauhanen Jussi (jussi.kauhanen@uef.fi)
Lang Dmytro (dimalang@gmail.com)
Laukkanen Sofia (sofia.laukkanen@ort.fi)
Sundkvist Mikael (mikael.sundkvist@ort.fi)

Talousvaliokunta:

Merras Teo (pj) (teo.merras@ort.fi)
Ioannis Lampropoulos (varapj) (ioannis.lampropoulos@ort.fi)
Hynninen Jari  (jari.hynninen@ort.fi)
Lindström Anja (anja.lindstrom@outlook.com)
Niemi Ludmila (ludmila.niemi@gmail.com)
Salmikangas Anna-Katriina (aksalmik@gmail.com)
Tikkunen Matti (matti.tikkunen@gmail.com)
Tynkkynen Timo (timo.tynkkynen@ort.fi)
Vuolukka Kaisa (kvuolukka@gmail.com)

Tarkastusvaliokunta:

Tolvanen Matti (pj), arkkimandriitta Mikael, Lampropoulos Ioannis, Palola Elina