Perittävät maksut

Kirkollishallitus on määritellyt virkatodistuksista perittävät maksut ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n 2 momentin nojalla.

 

Kirkollishallituksen päätös 10.6.2022 kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista

1 § Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta ja muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

2 § Maksulliset todistukset

1) Sukuselvityksestä
· 30 euroa, kun tiedot löytyvät yhden seurakunnan kirkonkirjoista ja ne liittyvät rajattuun ajanjaksoon.
· 45 euroa, kun selvitys tehdään useamman kuin yhden seurakunnan tiedoista Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä (Huom! Suomen ortodoksisen keskusrekisterin käytössä olevista tiedoista). Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 euroa/todistus.

2) Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus 9 euroa;

3) Päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tehty todistus, ote kirkonkirjoista, monikielinen virkatodistus, keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopio tai kirkonkirjojen tietoihin perustuvan aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa.

4) Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittava todistus 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

3 § Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

4 § Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja sillä kumotaan kirkollishallituksen 19 päivänä kesäkuuta 2020 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista1 §