Mobiilisovellus hengellisen elämän tueksi

Ajankohtaista | 11.09.2014

Ekumeeninen Hetki -sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android-laitteisiin Googlen sovelluskaupasta.

 
Itä-Suomen yliopiston Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hanke on kehittänyt älypuhelimeen ladattavan sovelluksen, jonka avulla käyttäjä voi lukea kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen tuottamaa hengellistä sisältöä.
– Käyttäjä valitsee itse, mitä sisältöä hän haluaa seurata.  Sisältöä kehitetään samanaikaisesti sovelluksen kanssa, kertoo Suomen ortodoksisen kirkon portaalin kehitys ja toimintavastaava Juhana Sirén.
Sirén edustaa ekumeenisessa hankkeessa ortodoksista kirkkoa. Sovelluksen perustoiminnallisuus on kehitetty yhteistyössä useiden eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Alkuvaiheessa mukana ovat Suomen ortodoksisen kirkon lisäksi evankelis-luterilainen Enonkosken luostariyhteisö, Helluntaiherätyksen Aikamedia sekä Raamatunlukijain liitto.
Hetki-sovelluksen perussisältönä ovat säännöllisesti julkaistavat kokonaisuudet, joihin kuuluvat muun muassa Raamatun teksti, mietiskelyteksti tai ajatus sekä rukous ja kuva. Sisältöjen tuottaminen Hetki-sovellukseen on aloitettu syyskuun alussa. Ekumeenisessa sovelluksessa on myös ortodoksista sisältöä.
– Sovelluksessa voi lukea päivittäistä kirkon internetsivullakin näkyvää kalenteritietoa ja päivän lukukappaleita. Tulevaisuudessa sovelluksesta voi mahdollisesti lukea lyhyitä rukouksia, opetustekstejä ja tiivistelmiä pyhien elämänkerroista, kuvailee Juhana Sirén.
Käyttäjä voi arvioida sovelluksen tarjoamia sisältöjä ja niiden merkitystä oman hengellisen elämänsä tukemiseen. Näistä arvioinneista muodostuvan profiilin perusteella Hetki pyrkii etsimään ja nostamaan esille uusia käyttäjää kiinnostavia kirjoituksia. Sovelluksen sisällöistä voi lähettää palautetta suoraan sisällöntuottajille.
– Sovellus luo uuden tavan jakaa tietoa kirkon traditiosta ja opetuksesta. Perusajatus on, että opetus viedään sinne missä ihmiset ovat, kuten jo apostolit tekivät, kertoo Juhana Sirén.
Itä-Suomen yliopiston Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeessa tutkitaan mobiilisovellusten ja -palveluiden soveltuvuutta ja ulottuvuuksia seurakuntien ja kirkon toimintaan.
– Hetki-sovelluksen osalta olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, kuinka suomalaiset harjoittavat henkilökohtaista hengellistä elämäänsä mobiiliteknologian avulla. Tarkastelun kohteena on myös sovelluksen ekumeeninen ulottuvuus, eli se miten ihmiset ottavat vastaan ja seuraavat sisältöjä oman kirkkokuntansa ulkopuolelta. Näiden teologisten kysymysten lisäksi tärkeänä tutkimuskohteena on palvelun personoitavuus, eli millaisilla tietojenkäsittelyn menetelmillä voisimme tarjota käyttäjälle juuri hänelle sopivia sisältöjä, toteaa hankkeen projektipäällikkö Ilkka Jormanainen.
Hanke kestää tämän vuoden loppuun. Sen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto, jonka osuus on noin 418 000 euroa. Kirkkohallituksen osuus on 80 000 euroa ja Itä-Suomen yliopiston omarahoitusosuus noin 25 000 euroa.
– Oman tutkimusprojektini tarkoitus on tutkia, kokeeko Hetki-sovelluksen käyttäjä sovelluksen vaikuttaneen hengelliseen elämäänsä, kertoo Sirén.
Hetki-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android-laitteisiin Googlen sovelluskaupasta. Kun sovelluksen ensimmäinen versio todetaan toimivaksi, kehitetään sovelluksesta versiot Apple- ja Windows Phone -laitteille.
Itä-Suomen yliopisto
11.9.201