Karjalan hiippakunta edelläkävijänä hallinnon uudistuksessa

Ajankohtaista | 14.09.2017

Vireillä olevat muutokset seurakuntakentässä ohjaavat resursseja hallinnosta seurakunnan ydintehtäviin.

Mindmap

Karjalan hiippakunnassa on vireillä laaja selvitys, jolla tähdätään merkittäviin muutoksiin seurakuntakentässä. Tavoitteena on organisoida hallintoa niin, että seurakunnille jää enemmän resursseja varsinaiseen seurakuntatyöhön: jumalanpalveluksiin, opetukseen ja diakoniaan. Muutoksella halutaan myös taata toiminnan jatkuvuus ja kehittämisen mahdollisuudet.

Taustatyötä on tehty jo pitkään. Kirkkoherrat ovat kokoontuneet keskustelemaan hiippakunnan tulevaisuudesta yhteensä viisi kertaa. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin huhtikuussa 2016. Tuolloin päätettiin tehdä selvitys Karjalan hiippakuntien taloudesta, suunnitelma uusista toimialueista sekä uusien toimialueiden talousarviot nykyisen taloudellisen tilanteen ja väestöpohjan perustella.

Seuraavassa vaiheessa työhön otettiin mukaan hiippakunnan kaikkien seurakuntien luottamushenkilöt. Valamoon kokoontui helmikuussa 2017 lähes 70 seurakuntapäättäjää tutustumaan seurakuntien talous- ja väestöanalyyseihin vuosilta 2012–2015. Käsiteltyjä muuttujia oli paljon. Paljonko seurakunnissa on jäseniä ja millainen on jäsenistön ikärakenne? Miten verotulojen ja muiden tuottojen odotetaan kehittyvän? Millaiset henkilöstökulut ja muut toimintakulut seurakunnilla on nyt ja millaiset tulevaisuudessa? Paljonko seurakunnilla on kiinteistöomaisuutta? Entä velkaa? Kaikkiin näihin tekijöihin perehdyttiin sekä yksittäisen seurakunnan että koko hiippakunnan näkökulmasta.

Mainittujen lukujen tarkastelu osoittaa, että nykyinen toimintamalli on taloudellisesti ja toiminnallisesti kestämätön. Jos kirkko halutaan jättää tulevien sukupolvien haltuun elinvoimaisena, muutokset ovat väistämättömiä.

Tänä syksynä asia on edennyt siihen pisteeseen, että kirkollishallitus päätti 8.9. pidetyssä istunnossaan käynnistää yhteistyössä Karjalan hiippakunnan seurakuntien kanssa selvityksen, jonka tavoitteena on tiivistää Karjalan hiippakunta kahdeksi vahvaksi seurakunnaksi.

Uudistuksella pyritään eroon seurakuntien talous-, kiinteistö- ja henkilöstöhallintoon liittyvistä päällekkäisistä toiminnoista. Näin seurakuntien hengellisen työn tekijät saavat enemmän aikaa kirkon ydintehtävistä huolehtimiseen ja seurakuntalaisten kohtaamiseen. Työajan lisäksi myös taloudelliset resurssit tulevat näin parempaan käyttöön.

Selvityksessä tähdätään siihen, että uudet seurakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2020 alussa. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen sekä Taipaleen seurakunnat ja läntiseen Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat.

Vaikka seurakuntakoko kasvaa, seurakuntalaisten näkökulmasta muutos näkyy oman paikallisyhteisön toiminnan kehittymisenä ja vahvistumisena. Tähän päästään perustamalla uusien seurakuntien alaisuuteen riittävä määrä kappeliseurakuntia, joilla on omat työntekijänsä ja kappelineuvosto. Tämä parantaa erityisesti nykyisten seurakuntien äärialueiden asemaa. Hallinnollisesti kevyempiä kappeliseurakuntia voi jatkossa olla jopa enemmän kuin nykymuotoisia seurakuntia.

Kirkollishallitus arvioi, että muutoksen toteuttamisaikataulu voisi olla pääpiirteissään seuraava:

 • Keskustelutilaisuudet seurakunnittain (luottamushenkilöt, henkilöstö)
 • Seurakuntien neuvostot käsittelevät asiaa ja valmistelevat seurakunnan lausunnon syksyllä 2017
 • Valtuustot käsittelevät neuvoston valmisteleman lausunnon loppuvuodesta 2017
 • Kirkollishallitus käsittelee lausunnot ja päättää jatkosta alkuvuodesta 2018
 • Kirkollishallituksen lopullinen päätös asiassa keväällä 2018
 • Yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilöstö- ja toimenkuvamuutoksista alkavat kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
 • Kirkolliskokous 2018 päättää tarvittavista kirkkojärjestyksen teknisistä muutoksista
 • Vuoden 2019 valtuuston vaalit marraskuussa voidaan käydä uuden aluejaon mukaan
 • Uusien seurakuntien toiminnan käytännön organissoinnille varattaisiin vuosi 2019
 • Uudet seurakunnat voisivat aloittaa toimintansa 1.1.2020
 • Muutosvalmennus henkilöstölle koko prosessin ajan

Kirkkoherrat kokoontuvat keskustelemaan asiasta seuraavan kerran maanantaina 18. syyskuuta. Syksyn aikana selvitys lähtee myös lausuntokierrokselle Karjalan hiippakunnan seurakuntiin.

Selvitystä tehtäessä halutaan kuulla seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lisäksi myös seurakuntien jäsenistöä. Mitä nyt alkaneessa selvityksessä tulisi huomioida? Klikkaa ja kerro mielipiteesi: https://fi.surveymonkey.com/r/karjalanhpkkysely