Karjalan hiippakunnan seurakuntien tulevaisuus puntarissa

Ajankohtaista | 10.10.2017

Arkkipiispa Leo on nimennyt prosessille ohjausryhmän.

Kirkollishallitus päätti 8.9. käynnistää yhteistyössä Karjalan hiippakunnan seurakuntien kanssa selvityksen, jonka tavoitteena on seurakuntien uudelleenjärjestäytyminen. Arkkipiispan esityksessä tavoitteeksi on asetettu kaksi seurakuntaa ja tavoiteaikatauluksi vuosi 2020.

Selvityksestä on kerrottu kirkon sivuilla viimeksi 14. syyskuuta: https://www.ort.fi/uutishuone/2017-09-14/karjalan-hiippakunta-edellakavijana-hallinnon-uudistuksessa

Karjalan hiippakuntien kirkkoherrat kokoontuivat arkkipiispa Leon kutsusta Kuopioon 18.9. keskustelemaan esityksen sisällöstä ja siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kokoukseen osallistui myös kirkollishallituksen pappisjäsen, rovasti Markku Salminen. Isä Markku avasi esityksessään päätöksen sisältöä ja peilasi sitä muutosjohtamiseen. Kirkkoherrat keskustelivat prosessin kulusta ja tulevista haasteista.

Arkkipiispa nimesi prosessin eteenpäin viemiseksi ohjausryhmän, johon kuuluvat Kuopion kirkkoherra Timo Honkaselkä, Joensuun kirkkoherra Tuomas Järvelin, palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, Ilomantsin kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja Jyväskylän kirkkoherra Timo Mäkirinta. Ohjausryhmän tavoite on seurata selvityksen etenemistä ja aikataulua.

Kirkollishallitus on lähettänyt asian lausunnoille Karjalan hiippakunnan seurakuntiin. Lausunnon liitteeksi seurakunnilta toivotaan esityksestä nelikenttäanalyysi (SWOT) helpottamaan eri näkökulmien löytämistä asiassa. Lausunnot on pyydetty lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin jouluun mennessä.

Lausunnoissa voi tuoda esille myös mahdollisia vaihtoehtoisia seurakuntien yhteisiä malleja, jotka turvaavat kirkon toiminnan Karjalan hiippakunnan alueella pitkällä aikavälillä.

Seurakuntalaiset voivat edelleen osallistua muutosprosessiin vastaamaan kyselyyn, joka avautuu tästä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/karjalanhpkkysely

Selvitystyön ohjausryhmä tiedottaa prosessin etenemisestä Aamun Koitossa. Sen vaiheista kerrotaan myös kirkon ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien sivuilla.