Helsingin hiippakunnan seurakuntakentän muutos käynnistyy

Ajankohtaista | 09.03.2018

Ohjausryhmä aloitti työnsä 8. maaliskuuta.

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että seurakuntarajat ja -rakenteet arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä.
 
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan tavoitteena ovat suuremmat hallinnolliset yksiköt ja lakisääteisen hallinnollisen toiminnan keskittäminen ja resurssien ja huomion suuntaaminen hengelliseen perustyöhön. Vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta on paikallisella tasolla.
 
Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa muutosselvitys on liikkeellä. Helsingin hiippakunnassa muutos käynnistyi konkreettisesti 8.3., kun arkkipiispan nimeämä ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran.

Ryhmään kuuluvat Helsingin kirkkoherra Markku Salminen, Lappeenrannan kirkkoherra Timo Tynkkynen ja Lahden kirkkoherra Jonas Bergenstad. Aloituskokouksessa olivat mukana myös kirkolliskokouksen hallintovaliokunnan puheenjohtaja Tuovi Haikala sekä Kuopion ja Karjalan hankkeen valmisteluryhmän jäsenet Ilomantsin kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, Jyväskylän kirkkoherra Timo Mäkirinta ja palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala.  

Muutoksen tavoitteena on seurakuntien toiminnan kehittäminen ja seurakuntarajojen päivittäminen. Yhteistyötä vahvistetaan, jotta voimavarat kohdentuisivat entistä enemmän seurakunnalliseen perustyöhön hallinnon jäädessä vähemmälle. Uudenlaista toimintatapaa tarvitaan, jotta seurakunnat olisivat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa. 
 
Ohjausryhmä ryhtyy kevään kuluessa työstämään muutosta yhteistyössä kirkkoherrojen ja seurakuntien kanssa. Varsinaiset päätökset tehdään kirkollishallituksessa. Tavoitteena on uusien seurakuntien toiminnan käynnistyminen 1.1.2020 alkaen.