Euroopan Kirkkojen Konferenssi valmistautuu yleiskokoukseen

Ajankohtaista | 21.03.2018

Suomen ortodoksista kirkkoa edustaa Novi Sadissa 31.5.–6.6. seitsenhenkinen joukko.

Euroopan Kirkkojen Konferenssi (Conference of European Churches, CEC) valmistautuu yleiskokoukseensa, joka pidetään 31.5.–6.6. Novi Sadissa, Serbiassa. Yleiskokous arvioi järjestön toimintaa ja määrittelee tavoitteet seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Novi Sadiin kokoontuu lähes 500 kokousvierasta – kirkkojen delegaatteja, asiantuntijoita, yhteistyökumppaneiden ja kirkkojen kansallisten neuvostojen edustajia, nuoria stuertteja eli kokousavustajia sekä työntekijöitä erilaisissa järjestelytehtävissä.

Yleiskokouksen teema on ”Te olette minun todistajiani” (You are my witnesses), Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. 

Kysymys kristillisestä todistuksesta askarruttaa Euroopan eri maissa monenmoisissa tilanteissa elävien kirkkojen edustajia. Mikä on kristinuskon läsnäolo julkisessa tilassa ja suhteessa valtioon ja yhteiskuntaan? Mitä merkitsee muutos enemmistöasemasta vähemmistöksi, tai valtionkirkosta yhdeksi uskontokunnaksi muiden joukossa? Kuinka maahanmuuttajakirkko tuo läsnäolonsa ja todistuksensa näkyväksi uudessa kotimaassaan? Miten uusien kirkkokuntien ja uusien uskontojen tulo Eurooppaan vaikuttaa yhteiskuntaan ja kirkkojen asemaan? Kuinka vastata sivistymättömän uskontosokeuden ja aggressiivisen uskontovastaisuuden haasteisiin?

Euroopan Kirkkojen Konferenssin toimintaa arvioidaan yleiskokouksessa kolmesta eri näkökulmasta, joita ilmaisevat raamatulliset sanat: Todistus, oikeudenmukaisuus ja vieraanvaraisuus (witness, justice, hospitality). Näistä näkökulmista kuullaan kolmen kokouspäivän pääesitelmät ja niihin liittyvät vastauspuheenvuorot. Myös kunkin päivän aamurukoukset ja raamattutunnit, jotka pidetään eri tunnustuskuntien perinteen pohjalta, käsittelevät näitä teemoja. Niiden lisäksi osanottajat perehtyvät työpajoissa ja kuulemisissa (workshops and hearings) valikoituihin erityiskysymksiin, aina uskonnonvapaudesta bioetiikkaan ja turvapaikanhakijoista teologiaan.

Kolme pääpuhujaa ja vastauspuheenvuoron pitäjää on kutsuttu eri perinteistä: Vieraanvaraisuudesta puhuu syyrialais-ortodoksisen kirkon patriarkka Afrem ja vastauspuheenvuoron pitää Kreikan evankelisen kirkon presidentti Meletis Meletiadis; oikeudenmukaisuutta käsittelee ekumeenisen nuorisoliikkeen johtohahmo, juristi Lisa Schneider Saksan protestanttisesta kirkosta (EKD) ja hänelle vastaa anglikaaninen arkkipiispa Bernard Nthahoturi Burundista; todistuksesta puhuu Ruotsin luterilaisen kirkon arkkipiispa Antje Jackelén ja hänen puheenvuoroaan reflektoi teologian tohtoriopiskelija Tauri Tölpt Viron ortodoksisesta kirkosta.

Euroopan Kirkkojen Konferenssi julkaisi kaksi vuotta sitten kirjeen ”Mikä tulevaisuus Euroopalle” (What future for Europe), ja sen pohjalta on viimeisen vuoden aikana järjestetty neljä alueellista keskustelua. Ne pidettiin Pohjolan ja Baltian alueella, Brittein saarilla, Etelä-Euroopassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Niiden lisäksi kirkot, kirkkojen neuvostot, ekumeeniset järjestöt ja telologiset laitokset ovat lähettäneet vastauksiaan asiakirjaan, ja useissa maissa on pidetty omia neuvotteluja. Kysymystä Euroopan tulevaisuudesta käsitellään maanosamme eri alueiden näkökulmasta, sekä EU:n jäsenmaiden että laajemman Euroopan kannalta. Kaikkien näiden vastausten ja keskustelujen pohjalta on laadittu yhteinen teksti, joka esitellään yleiskokouksessa, samalla kun raportoidaan koko prosessista. 

Eräs yleiskokouksen huippuhetki tulee olemaan Eurooppa-keskustelu, johon osallistuvat Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby, Saksan protestanttisen kirkon (EKD) ulkosuhteita hoitava piispa Petra Bosse-Huber sekä Euroopan komission varapresidentti Frans Timmermans ja Euroopan parlamentin varapuhemies Mairead McGuinness.     

Yleiskokouksen ovat kutsuneet Serbiaan sikäläiset konferenssin jäsenkirkot. Ortodoksisen kirkon rinnalla niitä ovat luterilainen, reformoitu ja metodistikirkko. 

Novi Sad (unkariksi Újvidék) on keskieurooppalainen kaupunki, entistä Itävalta-Unkarin aluetta. Se on monikulttuurisen maakunnan Vojvodinan (unkariksi Vajdaság) pääkaupunki, ja siellä eri kieli- ja kansallisuusryhmät ja kirkot elävät rinta rinnan. Yleiskokouksen järjestäminen kertoo paikallisten kirkkojen yhteistyöstä, mutta myös julkisen vallan kiinnostuksesta eurooppalaisia taphtumia kohtaan. Yleiskokous nähdään mahdollisuutena näyttää Serbian eurooppalaiset ja yhteistyöhaluiset kasvot.

Novi Sad  tarkoittaa uutta istutusta. Siellä alkaa Euroopan Kirkkojen Konferenssin uusi vaihe. Yli sadan jäsenkirkon järjestö, jossa anglikaanit, ortodoksit ja protestantit toimivat yhdessä, on vienyt läpi hallintoa keventäneen ison uudistuksen. Nyt on aika kohdistaa huomio ekumeenisen työn suuntaan ja sisältöön. Kysymys kuuluu, tunnistaako Euroopan Kirkkojen Konferenssi jäsenkuntansa ja toimintaympäristönsä haasteet ja osaako se edistää evankeliumin todistusta, oikeudenmukaisuutta ja vieraanvaraisuutta tämän päivän Euroopassa. 

Suomesta yleiskokoukseen osallistuu noin 30 henkeä, viisi luterilaisen kirkon delegaattia, yksi Pohjolan Metodistikirkon ja yksi Suomen ortodoksisen kirkon delegaatti. Toinen Itävallan luterilaisen kirkon delegaateista on suomalainen. 

Neuvonantajan (advisor) ominaisuudessa yleiskokoukseen osallistuu viisi luterilaisesta kirkosta, joista kaksi nuorisokategoriassa, ja ortodoksisesta kirkosta yksi nuori neuvonantaja. Stuertteja eli nuoria kokousavustajia lähtee 13, joista kaksi ortodokseja. Lisäksi muissa yleiskokouksen tehtävissä työskentelee neljä suomalaista, joista kolme omasta kirkostamme. 

Suomen ortodoksista kirkkoa edustaa delegaattina isä Teemu Toivonen ja nuoren neuvonantajan ominaisuudessa Helen Kesete. Stuertin eli kokousavustajan tehtävään lähtevät Niina-Maarit Rautamäki, Julia Konvisarova ja Alevtina Parland. Nuoriso-ohjelman koordinaattorina työskentelee Maria Mountraki ja jumalanpalvelusten järjestelyjä hoitaa kanttori Jooa Sotejeff-Wilson.

Teksti: Rovasti Heikki Huttunen. Kirjoittaja on Euroopan Kirkkojen Konferenssin pääsihteeri.