Uutta seurakuntajakoa koskevat kuulemistilaisuudet

Ajankohtaista | 28.08.2018

Selvitysmies Hannu Palsola tapaa kaikkien seurakuntien edustajat syys-lokakuussa.

Piispainkokous teki kesäkuussa yksimielisen esityksen kirkkomme uusista hiippakuntarajoista. Piispainkokouksen lausunto lähetettiin 21.6. kaikkien seurakuntien neuvostoille ja luostarien johtokunnille, joilta pyydettiin heinäkuun loppuun mennessä lausunnot sekä piispainkokouksen hiippakuntajakoa koskevasta esityksestä että hiippakuntien piispojen seurakuntien yhdistymistä koskevista esityksistä.

Kirkollishallituksen kirkon hallinnonuudistushankkeelle 8.6. nimeämä selvitysmies Hannu Palsola on tutustunut lausuntoihin elokuun aikana. Selvitysmiehen väliraportti hankkeesta käsitellään kirkollishallituksen 12.9. pidettävässä istunnossa.

Samassa istunnossa kirkollishallitus asettaa selvitysmiehen avuksi kaikkia hiippakuntia edustavan ohjausryhmän laatimaan toimeksiantoehdotuksen vuoden 2018 kirkolliskokouksessa perustettavalle lakityöryhmälle.

Kirkollishallituksen istunnon jälkeen selvitysmies aloittaa seurakuntien kuulemiset asiassa. Kuulemistilaisuudet toteutetaan kirkollishallituksen 8.6. tekemässä päätöksessä esitetyn uuden seurakuntajaon mukaisesti.

Helsingin hiippakunnassa valmistelu etenee kolmen seurakunnan mallin mukaisesti ja kuulemistilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • 19.–20.9. ja 3.10. Helsingin hiippakuntaan suunnitteilla olevien seurakuntien kuulemistilaisuudet Helsingissä (Helsinki eli nykyinen Helsingin seurakunta, itäinen seurakunta eli nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat sekä läntinen seurakunta eli nykyiset Turun, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat)

Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa kuulemistilaisuuksia on kaksi:

  • 17.9. Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan suunnitteilla olevan itäisen seurakunnan kuulemistilaisuus Joensuussa (nykyiset Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen ja Taipaleen seurakunnat)
  • 4.10. Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan suunnitteilla olevan läntisen seurakunnan kuulemistilaisuus Kuopiossa (nykyiset Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat)

Oulun hiippakunnassa järjestetään niin ikään kaksi kuulemistilaisuutta:

  • 27.9. Oulun hiippakuntaan suunnitteilla olevan eteläisen seurakunnan kuulemistilaisuus Tampereella (nykyiset Vaasan ja Tampereen seurakunnat)
  • 18.9. Oulun hiippakuntaan suunnitteilla olevan pohjoisen seurakunnan kuulemistilaisuus Oulussa (nykyiset Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat)

Kuulemistilaisuuksiin osallistuu jokaisesta nykyisestä seurakunnasta kaksi edustajaa: kirkkoherra ja seurakunnan nimeämä luottamushenkilö. Kuulemistilaisuuksiin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös Helsingin hiippakunnan ja Kuopion ja Karjalan hiippakunnan osalta arkkipiispa Leo ja Oulun hiippakunnan osalta metropoliitta Elia. Lisäksi tilaisuuksiin osallistuvat suunnitellun hiippakuntajaon mukaisesti kirkollishallituksen 12.9. pidettävässä istunnossa nimeämät kutakin hiippakuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet.

Kuulemistilaisuuksissa käsitellään hiippakuntarajojen uudistamiseen liittyvät kysymykset sekä uusien seurakuntien perustamiseen liittyvät kysymykset kirkollishallituksen 8.6. tekemien linjausten pohjalta.

Selvitysmiehen tehtävänä on arvioida kirkon toimivaltaisten toimielimien ja valmisteluelinten esitysten ja päätösten lainmukaisuutta sekä mahdollisuuksien mukaan myös niiden vaikutuksia. Hän ei tee hallinnonuudistushankkeessa ratkaisuja, vaan päätökset tehdään niissä kirkon toimielimissä, joiden toimivaltaan päätettävä asia kuuluu.

Päätöksen uusista hiippakuntarajoista tekee Valamossa 26.–29.11. kokoontuva vuoden 2018 kirkolliskokous.

Päätöksen uusista seurakunnista tekee kirkollishallitus sen jälkeen, kun kirkolliskokous on päättänyt hiippakuntarajoista.