Hallinnonuudistus: seurakuntien kuulemiset meneillään

Ajankohtaista | 27.09.2018

Keskustelu on ollut asiallista ja rakentavaa, kertoo selvitysmies Hannu Palsola.

Kuulemistilaisuus Tampereen seurakunnan tiloissa

Kirkon hallinnonuudistushankkeeseen liittyvät seurakuntien kuulemistilaisuudet toteutuvat syys-lokakuussa kirkollishallituksen hankkeelle nimeämän selvitysmies Hannu Palsolan johdolla.

Kaikki kuulemistilaisuudet toteutetaan kirkollishallituksen 8.6. tekemässä päätöksessä esitetyn uuden seurakuntajaon mukaisesti. Niihin osallistuu jokaisesta nykyisestä seurakunnasta kaksi edustajaa: kirkkoherra ja seurakunnan nimeämä luottamushenkilö. Tilaisuuksiin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös Helsingin hiippakunnan ja Kuopion ja Karjalan hiippakunnan osalta arkkipiispa Leo ja Oulun hiippakunnan osalta metropoliitta Elia. Lisäksi tilaisuuksiin osallistuvat suunnitellun hiippakuntajaon mukaisesti kirkollishallituksen 12.9. pidettävässä istunnossa nimeämät kutakin hiippakuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet.

Torstaina 27.9. oli vuorossa jo viides kaikkiaan seitsemästä kuulemistilaisuudesta. Tampereella olivat koolla Oulun hiippakuntaan suunnitteilla olevan eteläisen seurakunnan edustajat eli nykyisten Vaasan ja Tampereen seurakuntien kirkkoherrat ja kuulemistilaisuuksiin seurakunnan edustajiksi nimetyt luottamushenkilöt. Mukana olivat myös kirkollishallituksen 12.9. nimeämät Oulun hiippakuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet sekä Oulun metropoliitta Elia.

Kuulemistilaisuuksissa käsitellään hiippakuntarajojen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä sekä uusien seurakuntien perustamiseen liittyviä kysymyksiä kirkollishallituksen 8.6. tekemien linjausten pohjalta.

Hankkeen selvitysmies Hannu Palsola luonnehtii kuulemistilaisuuskierrosta tiedonkeruumatkaksi.

– Keskustelu on ollut asiallista ja rakentavaa. Muutostarve on tunnistettu tähän mennessä kaikissa kuulemistilaisuuksissa, mutta omana huomionani voisin todeta, että esille nousevat kysymykset ja huolenaiheet ovat kovin erilaisia eri puolilla Suomea. Yhteismitallisten päätelmien tekemisessä tulee riittämään haastetta, kertoo Palsola.

Kuulemistilaisuuksien jälkeen Palsola tekee niiden pohjalta kirkolliskokoukselle lausunnon hiippakuntarajojen muutoksesta. Lisäksi hän tuottaa kirkollishallitukselle valmistelevaa aineistoa seurakuntajaon uudistamista varten.

Päätöksen uusista hiippakuntarajoista tekee Valamossa 26.–29.11. kokoontuva vuoden 2018 kirkolliskokous. Päätöksen uusista seurakunnista tekee puolestaan kirkollishallitus sen jälkeen, kun kirkolliskokous on päättänyt hiippakuntarajoista.

Kuva: Maria Hattunen. Tampereella 27.9. järjestetty kuulemistilaisuus.