Aksios -oppimateriaalisarja jatkuu

Ajankohtaista | 03.10.2018

Ortodoksisen uskonnon toisen vuosiluokan oppikirja Aksios 2 ilmestyy lokakuussa.

Aksios 2 -kirjan kuvitusta

Ortodoksisen uskonnon uuden oppikirjasarjan ensimmäiset kirjat – ensimmäisen luokan luokan oppikirja Aksios 1 ja siihen kuuluvat harjoituskirja – valmistuivat viime syksynä. 

Uskonnon opettajat ovat odottaneet kesästä saakka toisen luokan oppikirjan valmistumista. Nyt kirjan tuotannosta vastaava Opetushallitus kertoo, että Aksios 2 -tekstikirja ilmestyy viimein erilaisten viiveiden jälkeen lokakuussa. Myös kirjaan liittyvä harjoituskirja valmistuu joulukuuksi. Opettajan tueksi tuotettava verkkomateriaali valmistuu vasta alkuvuodesta 2019.

Aksios-sarja seuraa uutta opetussuunnitelmaa ja sen ortodoksisen uskonnon oppimääriä.
 
Aksios 1 -kirjasta tutut Anni ja Onni ovat mukana myös Aksios 2:n sivuilla yhdistämässä oppisisällöt oppilaiden arkeen. Oppilaat tutustuvat Annin ja Onnin kanssa mm. kirkkorakennukseen ja sen osiin sekä pyhiin toimituksiin sekä ortodoksisuuteen lähellä ja kaukana. Kirja seuraa myös Jeesuksen elämää ja siihen liittyviä kirkkovuoden juhlia. Lisäksi perehdytään Raamatun ensimmäiseen osaan ja sen kertomuksiin. Oppilaat saavat tietää myös muiden uskontojen tavoista ja asioista. Aksios 2 -kirjan on kuvittanut Anita Polkutie.
 
Kirjassa on kolme tasoa: perusasiat tiivistelmänä, laajentava osa sujuvammin lukeville ja täydentävä lisä tiedonjanoisille. Oppikirja etenee koulun lukuvuoden rytmin mukaan. Eri tasot on merkitty värein ja symbolein.

Myös lukio-opetukseen on valmisteilla uusi oppimateriaalisarja. Sen ensimmäinen osa, Dialogos 1, ilmestyy Opetushallituksen arvion mukaan kevätkaudella 2019. 

Opettajan opas on osoitteessa www.edu.fi/aksios.
Näytesivuja on osoitteessa www.edu.fi/esittelyt/aksios.
Tilaukset www.oph.fi/verkkokauppa
Aksios 2 -kirjan ennakkotilaukset (28€/kpl): tilaukset@kirjakeskus.fi

Lisätietoja: tuottaja Kaija Pirinen, Opetushallitus, kaija.pirinen@oph.fi; 029 533 1336.