Kirkolliskokous koolla Valamossa 26.–29.11.2018

Ajankohtaista | 19.11.2018

Kokouksessa käsitellään mm. kysymystä hiippakuntarajoista ja toimitetaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vaali.

Täysistunto kulttuurikeskuksen salissa vuonna 2015

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu 26.–29.11.2018 Valamon luostarissa. Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Oulun metropoliitta Elia ja Joensuun piispa Arseni. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Nyt kokoontuva kirkolliskokous on valittu vuoden 2016 vaalissa kolmivuotiselle toimikaudelle, joten marraskuun kokous on todennäköisesti tämän kirkolliskokouksen viimeinen kokous. Nykyisten kirkolliskokousedustajien toimikausi päättyy kuitenkin vasta 31.5.2019, joten mikäli kirkolla olisi tätä ennen tarvetta järjestää ylimääräinen kirkolliskokous, se kokoontuisi vielä samalla kokoonpanolla.

Kirkolliskokouksen kokoonpanossa on tapahtunut kaksi muutosta. Helsingin hiippakunnan vaalialueilta kirkolliskokoukseen valitut pappisjäsen arkkimandriitta Andreas Larikka ja maallikkojäsen Soile Penttonen eivät asu enää hiippakunnan alueella, joten heidän tilalleen kirkolliskokoukseen ovat nousseet kevään 2016 kirkolliskokousedustajavaalissa seuraavaksi eniten ääniä saaneet edustajat. Arkkimandriitta Andreas Larikan korvaa rovasti Ion Durac ja Soile Penttosen puolestaan Max Arhippainen.

Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan keväällä 2019 järjestettävässä vaalissa. Uusien edustajien toimikausi tulee olemaan nelivuotinen.

Kirkolliskokous käynnistyy perinteiseen tapaan kello 12 luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkossa toimitettavalla rukouspalveluksella. Sen jälkeen kirkolliskokous kokoontuu avajaisistuntoon luostarin kulttuurikeskukseen.

Avajaisistunnon aluksi luetaan Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen kirkolliskokoukselle lähettämä paimenkirje. Sen jälkeen kirkolliskokouksen puheenjohtaja arkkipiispa Leo pitää kirkolliskokouksen avajaispuheen.

Avajaisistunnossa käsitellään kokouksen asialuettelo ja lähetetään käsiteltävät asiat valiokuntien käsiteltäviksi.

Valamon kulttuurikeskuksen tiloissa järjestettäviin kirkolliskokouksen täysistuntoihin on piispanvaalin ehdokasasettelua käsittelevää täysistuntoa (tiistaina kello 10) lukuun ottamatta vapaa pääsy ja yleisölle on varattu joitakin istumapaikkoja salin takaosaan. Valiokuntatyöskentely tapahtuu sen sijaan suljetuin ovin.

Kirkko striimaa täysistunnot ort.fi -sivustolle, josta niitä voi seurata joko reaaliajassa tai tallenteena. Täysistuntojen aikataulu rakentuu niin, että tiistaina kello 10 järjestettävässä toisessa istunnossa päätetään kolmannen täysistunnon ajankohta ja sen päätteeksi neljännen ja niin edelleen. Tieto seuraavan täysistunnon alkamisajasta löytyy aina välittömästi istunnon jälkeen julkaistavan täysistuntouutisen lopusta.

Piispainkokous kokoontuu tiistaina kello 11 tekemään piispan vaalin ehdollepanon. Tieto ehdokkaista julkistetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Itse vaali toimitetaan torstaina 29.11. luostarin kirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen, noin kello 11.

Vuoden 2018 kirkolliskokouksen asialuettelo

Kokouksen järjestäytyminen

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen

2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa

3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

5. Keskusrahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021

6. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen täyttäminen

7. Hiippakuntarajojen arviointi Suomen ortodoksisessa kirkossa

8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

a) Aloite saamelaistyön papin ja kanttorin tehtävistä aiheutuvien kulujen kattamisesta

b) Aloite määrärahasta vuodelle 2019 kirkkomusiikin kehittämiseksi

c) Aloite Nurmeksen, Taipaleen ja Saimaan seurakunnista

9. Lakityöryhmän perustaminen ja sen toimeksianto

10. Vaaliuudistustyöryhmän raportti

11. Piispanvaalityöryhmän raportti

12. Kiinteistötyöryhmän jatkoaika-anomus

13. Selvitysmiehen selvitys

14. Kirkkojärjestyksen 12 §:n muuttaminen

Tiedoksi merkittävät asiat

15. Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet

16. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2017.

17. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2017.

18. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2019

19. Lehtikyselyn tulokset

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta, asiat: 6, 7, 11, 12, 13
Lakivaliokunta, asiat: 8c, 9, 10, 14
Sivistysvaliokunta, asiat: -
Talousvaliokunta, asiat: 4, 5, 8a, 8b

Kirkolliskokouksen jäsenet valiokunnittain toimikaudeksi 2016–2019

Lakivaliokunta

 • Ion Durac
 • Marja Rauhala
 • Mikko Sidoroff
 • Matti Tolvanen

Sivistysvaliokunta

 • Arkkimandriitta Sergei
 • Maria Lampinen
 • Anatoli Lappalainen
 • Juhani Matsi
 • Risto Nordell
 • Juha Riikonen
 • Aleksander Roszczenko
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Aleksej Sjöberg
 • Vesa Uotila

Hallintovaliokunta

 • Max Arhippainen
 • Tuovi Haikala
 • Pirjo Halonen
 • Veikko Halonen
 • Juha Lampinen
 • Sofia Laukkanen
 • Mikael Sundkvist
 • nunna Elisabet (Liisa Toppila)
 • Timo Tynkkynen

Talousvaliokunta

 • Jarmo Ihalainen
 • Martti Kähkönen
 • Ioannis Lampropoulos
 • Mari Mattila
 • Varvara Merras-Häyrynen
 • Hannele Meskus
 • Marko Patronen
 • Ulla Saarinen
 • Markku Salminen

Tarkastusvaliokunta

 • Pirjo Halonen
 • Jarmo Ihalainen
 • Matti Tolvanen
 • nunna Elisabet

Lehdistön yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).

Kuva: Miro Järnefelt