Kirkkomusiikin kehitysavustukset haettavissa

Ajankohtaista | 10.01.2019

Avustusta voivat hakea sekä seurakuntakuorot että yhdistyspohjaiset kuorot.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on kirkolliskokouksen päätöksellä varattu 10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseen.

Määrärahan myöntämisen ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen (seurakuntakuorot sekä yhdistyspohjaiset kuorot) kehittämisprojektit (esim. koulutus, uusien sävellysten tilaaminen, konsertit, kuorojen yhteistyöprojektit) ja työskentelymahdollisuuksien turvaaminen. Avustus ei ole matka-apuraha. Määrärahaa myönnettäessä kirkollishallitus kuulee kirkkomusiikin asiantuntijatahoja.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 1.3.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi

Kirkollishallitus kuulee määrärahaa myönnettäessä kirkkomusiikin asiantuntijatahoja ja päättää avustuksista 9.4.2019 pidettävässä istunnossa.