Rovasti Jarmo Hakkarainen eläkkeelle

Ajankohtaista | 06.05.2019

”Koko kirkon opettaja” isä Jarmo pitää kaikille avoimen jäähyväisluennon Ortodoksisella seminaarilla keskiviikkona 8.5. kello 12–13.

Isä Jarmo Hakkarainen

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian lehtori rovasti Jarmo Hakkarainen siirtyy eläkkeelle 1.8.2019 alkaen.

Isä Jarmo on tehnyt pitkän päivätyön akateemisen ortodoksisen teologian parissa. Yli kolme vuosikymmentä kestänyt työ pappis- ja teologikoulutuksessa merkitsee sitä, että suurin osa ortodoksisen kirkon tämänhetkisistä työntekijöistä on hänen entisiä oppilaitaan.

– Hän on "koko kirkon opettaja". Siksi hän on yksi paikallisen kirkkomme vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, vaikka häntä ei ehkä sellaiseksi mielletä. Näkyvän kirkollisen uran sijaan hän on kokenut luontevaksi taustavaikuttajaksi jäävän kasvattajan ja opettajan roolin, kertoo isä Jarmon kollega, apulaisprofessori Pekka Metso Itä-Suomen yliopistosta.

Isä Jarmo valmistui Ortodoksisesta pappisseminaarista pappiskandidaatiksi vuonna 1979.

– Opiskelimme seminaarissa yhtaikaa. Jarmo oli jo silloin lukumiehiä ja Kajaanin poikia. Häntä eivät Kuopion houkutukset vetäneet puoleensa, vaan aika kului opiskellessa, muistelee rovasti Rauno Pietarinen.

Lukumiehelle eivät Kuopiossa suoritetut opinnot riittäneet. Suomessa ei kuitenkaan ollut vielä 1980-luvulla mahdollista opiskella ortodoksista teologiaa yliopistossa, joten lisäoppi piti hakea ulkomailta. Näin olivat tehneet aiemmin esimerkiksi Puolassa jo ennen toista maailmansotaa opiskellut isä Aari Surakka, Ranskassa opiskelleet isät Niilo Karjomaa ja Veikko Tajakka (myöh. metropoliitta Tiihon) ja Yhdysvalloissa opiskelleet isät Veikko Purmonen, Matti Sidoroff ja Rauno Pietarinen.

– Opiskelupaikan hankkiminen itsenäisesti ulkomailta, kaukaa "rapakon takaa", ei varmastikaan ollut todennäköisin ratkaisu Kainuussa kasvaneelle 1970-luvun nuorelle. Rohkeus uusien maailmojen löytämiseen ja pyrkimys uusien ajatusten ajattelemiseen lienevät syitä, jotka sisäisesti ohjasivat isä Jarmoa opiskelemaan teologiaa Yhdysvalloissa, pohdiskelee Pekka Metso.

Isä Jarmo suoritti 1980-luvulla Yhdysvalloissa kaksi teologista tutkintoa (Master of Divinity, Master of Theology) ja siirtyi jo opintojensa loppuvaiheessa Joensuun (nyk. Itä-Suomen) yliopistoon vuonna 1988 perustetun teologisen tiedekunnan opettajakuntaan. Käytännöllisen teologian lehtorina isä Jarmo on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien.

Isä Jarmo vihittiin papiksi vuonna 1984 ja rovastiksi vuonna 2002. Hänet on palkittu myös epigonaation (2005) ja koruristin (2009) käyttöoikeudella.

Lempeänä pedagogina tunnettu isä Jarmo valittiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen vuoden opettajaksi vuonna 2014. Laajempi yleisö tuntee isä Jarmon lähinnä hänen laajan kirjallisen tuotantonsa kautta. Isä Jarmo on julkaissut 21 teosta ja lukemattomia artikkeleita.

– Isä Jarmon tuotannon kautta suomalaiseen teologiseen ja kirkolliseen keskusteluun on tullut teemoja, jotka muuten mahdollisesti olisivat jääneet tuntemattomiksi. Näitä ovat etenkin Bysantin henkisen ja hengellisen perinteen merkitys sekä parantava ortodoksinen psykoterapia, jota hän on tuonut esille 2000-luvulla. Isä Jarmo on myös tunnettu kirpeän krittisenä (ja itsekriittisenä) kirkollisen toimintakullttuurin arvioijana, summaa Metso.

Eläkkeellelähtöä isä Jarmo juhlistaa Ortodoksisen seminaarin kirkossa keskiviikkona 8.5. kello 9 alkavalla liturgialla ja seminaarin salissa kello 12 alkavalla juhla/jäähyväisluennolla. Tilaisuus on avoin kaikille.

Monia armorikkaita vuosia isä Jarmolle!

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Juha Riikonen