Kanttorin toimi avoinna Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 14.05.2019

Tehtävään valittavan pääasiallisena sijoituspaikkana on Tikkurilan kirkko.

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on avoinna päätoimisen kanttorin työsopimussuhteinen toimi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutuneisuutta.

Tehtävään valittavan pääasiallisena sijoituspaikkana on Tikkurilan kirkko.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi täytetään 01.08.2019 mennessä tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä kokemus, on osoitettava ja toimitettava hiippakunnan piispalle 03.06.2019 mennessä (Arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A 8, 00170 HKI/helsingin.hiippakunta@ort.fi).

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy