Kirkolliskokous 2019: Avajaisistunto

Ajankohtaista | 25.11.2019

Avajaisistunnossa valittiin uudet asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen, hyväksyttiin asialista ja käytiin lähetekeskustelu kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Istunto käynnissä Valamon kulttuurikeskuksen salissa

Kirkolliskokous on päässyt aloittamaan työskentelynsä täydessä kokoonpanossa. Avajaisistunnon aluksi tarkastettiin kaikkien toimikaudelle 2019–2023 valittujen edustajien valtakirjat.

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos lähetti jälleen oman tervehdyksensä kirkolliskokoukselle. Kun se oli luettu, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo piti oman avauspuheenvuoronsa. Molemmat puheenvuorot ovat luettavissa kirkon sivuilla.

Ensimmäisen täysistunnon asialistan hyväksymisen ja puheenjohtajiston sekä ääntenlaskijoiden valitsemisen jälkeen hyväksyttiin kirkolliskokouksen asialista:

Kokouksen järjestäytyminen

 • 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
 • 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 • 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

 • 4. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta
 • 5. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta
 • 6. Kirkon tilintarkastajien valitseminen
 • 7. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 • 8. Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
 • 9. Apulaispiispan toimen täyttäminen
 • 10. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 • a) Nunna Elisabetin aloite palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnista
 • b) Kuopion ortodoksisen seurakunnan ja Esko Huovisen aloite avustuksen myöntämisestä Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle
 • c) Metropoliitta Arsenin ja Metropoliitta Elian aloite hiippakuntarajojen tarkastuksesta
 • d) Kanttorien (Merras-Häyrynen, Matsi, Laukkanen) aloite avustuksen myöntämisestä kirkkolaulupäiviä varten
 • 11. Lakityöryhmän esitykset
 • a) Lain muutoksista
 • b) Kirkkojärjestyksen muutoksista
 • 12. Kiinteistötyöryhmän raportti
 • 13. Taloustyöryhmän raportti
 • 14. Hallinnon uudistuksen ohjausryhmän väliraportit
 • a) Hallinnonuudistusraportti
 • b) Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma
 • 15. Lakityöryhmän toimeksiannon jatkaminen
 • 16. Kolttasaamelaisten edustus kirkolliskokouksessa

Tiedoksi merkittävät asiat

 • 17. Vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
 • 18. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 19. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2018
 • 20. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2020
 • 21. Tilintarkastusyhteisö PwC:n raportit seurakuntien verotuksesta
 • 22. Suomen ortodoksisen kirkon työvirekyselyn tulokset
 • 23. Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiön esitys taloustilanteen tervehdyttämiseksi

Koska uusien edustajien toimikausi alkaa tästä kokouksesta, avajaisistunnossa tehtiin myös koko toimikautta koskevia henkilövalintoja.

Kirkolliskokousedustajat valittiin eri valiokuntiin seuraavasti:

Lakivaliokunta:

 • Jonas Bergenstad
 • Ritva Bly
 • Tuovi Haikala
 • Mikko Sidoroff
 • Matti Tolvanen

Sivistysvaliokunta:

 • Anna Kasdaglis
 • Juhani Matsi
 • Risto Nordell
 • Elina Palola
 • Juha Riikonen
 • Aleksander Roszczenko
 • Ulla Saarinen
 • arkkimandriitta Sergei

Hallintovaliokunta:

 • Armas Hakkola
 • Heikki Huttunen
 • Dmytro Lang
 • Sofia Laukkanen
 • Lea Oravalahti-Pehkonen
 • Mikael Sundkvist
 • nunna Elisabet (Liisa Toppila)
 • Timo Tynkkynen
 • Teo Merras
 • Jaana Tanhuanpää

Talousvaliokunta:

 • Jarmo Ihalainen
 • Esko Huovinen
 • Ioannis Lampropoulos
 • Mari Mattila
 • Hannele Meskus
 • Varvara Merras-Häyrynen
 • Marko Patronen
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Markku Salminen

Tarkastusvaliokunta:

 • Lea Oravalahti-Pehkonen
 • Anna Kasdaglis
 • Marko Patronen
 • Matti Tolvanen

Kirkolliskokous valitsi myös kirkollishallituksen asiantuntijajäsenet toimikaudelle 2019–2023 ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkollishallituksen asiantuntijajäseneksi voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Asiantuntijajäsenistä yhden tulee olla papin toimeen kelpoinen pappi ja yhden tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittanut.

Kirkollishallituksen pappisjäseneksi valittiin pastori Marko Patronen ja varalle rovasti Markku Salminen. Lainoppineeksi asiantuntijajäseneksi valittiin Matti Tolvanen ja varalle Heikki Piiroinen. Muiksi asiantuntijajäseniksi valittiin nunna Elisabet (Liisa Toppila) sekä Anna-Katriina Salmikangas. Nunna Elisabetin varajäseneksi valittiin Ritva Bly ja Anna-Katriina Salmikankaan varajäseneksi Jarmo Ihalainen.

Lähetekeskustelussa käytettiin mm. monia keskusrahaston talousarvioon, apulaispiispan vaaliin sekä laki- ja kiinteistötyöryhmän esityksiin liittyviä puheenvuoroja.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Sergei, joka esitti, että kirkon keskusrahaston talousarviossa varattaisiin 30 000 euroa koko kirkkoa konservointialan asiantuntijana palvelevan konservaattorin palkkakustannuksiin. Samansuuntaisen esityksen teki myös Ritva Bly.

Keskustelun apulaispiispan vaalista avasi Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, joka esitti että apulaispiispan vaali jätetään tässä kokouksessa toimittamatta. Myös Esko Huovinen, Oulun metropoliitta Elia, rovasti Mikael Sundkvist ja Ritva Bly käyttivät puheenvuorot, joissa vastustettiin vaalin toimittamista tässä kirkolliskokouksessa. Rovasti Timo Tynkkynen ja rovasti Markku Salminen puolestaan kannattivat vaalin toimittamista.

Istunnon lopulla kirkolliskokous päätti, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

 • Hallintovaliokunta: asiat 10a, 12, 14a
 • Lakivaliokunta: asiat 9, 10c, 11a, 11b, 15, 16
 • Sivistysvaliokunta: asia 14b
 • Talousvaliokunta: asiat 7, 8, 10b, 10d, 13

Istunnon päätteeksi kirkolliskokouksen nuoret stuertit esittäytyivät kirkolliskokousedustajille. 

Kirkolliskokouksen ensimmäinen, kahvitauon kahteen osaan jakama avajaisistunto alkoi kello 13.30 ja päättyi kello 18.10. Istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Kirkolliskokouksen toinen täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa tiistaina 26.11. kello 9.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).