Kirkolliskokous 2019: Kolmas täysistunto

Ajankohtaista | 26.11.2019

Istunnossa saatiin päätökseen kolmen asian käsittely.

Kolmas täysistunto käynnissä

Asia 9: Apulaispiispan toimen täyttäminen

Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallituksen esitys hylätään. Apulaispiispan vaalia ei toimiteta tässä kirkolliskokouksessa.

OrtL 40.2 §:n mukaan apulaispiispan tehtävistä ja sijoituspaikasta määrää piispainkokous. Apulaispiispan vaalin voi toimittaa vain, jos apulaispiispan tehtävät ja sijoituspaikka on määritelty mainitun säännöksen mukaisesti. Piispainkokous ei ole määritellyt apulaispiispan tehtäviä eikä sijoituspaikkaa.

Asia 10a: Nunna Elisabetin aloite palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnista

Kirkolliskokous päätti, että palvelukeskuksen toiminta arvioidaan vuoden 2020 aikana osana kirkon hallinnon uudistusta. Kirkollishallitus totesi esityksessään, että osana uudistusprosessia on tarpeen arvioida myös palvelukeskuksen edellytykset ja resurssit hallinnon uudistuksen jälkeen tuotettavien palveluiden osalta. Arvioinnissa on selvitettävä seurakunnille tuotettavien palveluiden tarve ja niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Selvitys koskee henkilöstö- ja lakipalveluita, talouspalveluita, kiinteistöpalveluita, keskusrekisteriä, koulutusta ja kasvatusta, it-palveluita sekä kirkon palvelusopimuksia järjestöjen kanssa. Arvioinnissa on otettava huomioon tuotettavien palveluiden lisäksi julkisoikeudellisen yhteisön oikeudellisesta asemasta johtuvien velvoitteiden ja vastuiden hoitaminen ja niiden kustannukset. Selvitys on aloitettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä ja sen on oltava valmis käsiteltäväksi kirkolliskokouksessa 2020.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka palvelut voidaan tuottaa seurakuntien tarpeita vastaavasti ja kustannustehokkaasti sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kirkollishallitus on 22.10.2019 tehnyt päätöksen, jonka mukaan hiippakuntien toimintojen arviointiraportti tuodaan vuoden 2020 kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kyseiset raportit on syytä käsitellä samanaikaisesti vuoden 2020 kirkolliskokouksessa.

Asia 10d: Kanttorien (Merras-Häyrynen, Matsi, Laukkanen) kirkolliskokousaloite avustustuksen myöntämissestä kirkkolaulupäiviä varten

Kirkolliskokous päätti suhtatua myönteisesti aloitteeseen. Asia käsitellään kirkollishallituksen esityksen mukaisesti talousarvion (asia numero 8) yhteydessä.

Istunto päättyi kello 9.36. Istunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Arseni. Neljäs täysistunto alkaa kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 27.11. kello 9.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 4819240).