Kirkollishallituksen päätöksiä 30.12.

Ajankohtaista | 31.12.2019

Sähköpostikokous alkoi 19.12. ja päättyi 30.12. kello 16.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas ja Matti Tolvanen.

Joensuun seurakunnan avustusanomus Pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen kanonisointijuhlan kuluihin

Joensuun ortodoksinen seurakunta on lähettänyt avustusanomuksen Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan Metropoliitta Arsenille 11.12.2019.

Kanonisointijuhla on järjestetty heinäkuussa 2019 ja Joensuun ortodoksinen seurakunta on vastannut järjestelyistä sekä juhlan kustannuksista. Seurakunta sai juhlasta myös tuloja ja tulojen vähennyksen jälkeen seurakunnalle jäi kuluja maksettavaksi noin 7 000 euroa.

Kanonisointijuhla koski koko kirkkoa, ei pelkästään Joensuun ortodoksista seurakuntaa. Seurakuntalaiset ovat lisäksi tehneet paljon talkootyötä juhlajärjestelyjen eteen. Avustus voidaan myöntää kirkon muista avustuksista vuoden 2019 budjetin puitteissa.

Kirkollishallitus päätti myöntää Joensuun seurakunnalle 6 000 euroa avustusta juhlien kulujen kattamiseen.

Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Lapin ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen käyttötarkoituksen muutos

Lapin ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty Sevettijärven seurakuntatalon purku- ja muutostöihin 50 000 euroa sekä Ivalon kirkon ja seurakuntasalin sadevesijärjestelmien rakentamiseen 15 000 euroa peruskorjausavustusta 2017.

Lapin seurakunta anoo Ivalon kirkon peruskorjausavustuksen ylijäämäosan käyttötarkoituksen muuttamista Sevettijärven seurakuntatalon purku- ja muutostöihin käytettäväksi. Seurakuntatalon purkaminen on maksanut urakkasopimuksen mukaisesti 49 290 euroa.

Ivalon kirkon sadevesijärjestelmän toteuttaminen on maksanut laskun mukaan 3 691 euroa, joten siirrettävä summa on 11 309 euroa. Avustuksella seurakunta maksaa varasto- ja wc-tilojen rakentamisen kustannuksia.

Kirkollishallitus päätti, että Lapin seurakunnan Ivalon kirkkoon kohdistettua peruskorjausavustusta voi kohdistaa myös Sevettijärven hankkeeseen.

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 10.11.2019 40§ vahvistaminen

Ilomantsin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2019 tehnyt yksimielisen päätöksen hyväksyä Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston esitys ehdollisen myytipäätöksen kiinteistökaupasta, jonka kohteena on Huhuksen tsasounan kiinteistö (kiinteistötunnus 146-432-28-25) rakennuksineen. Kaupan ehdot on esitetty kauppakirjassa. Kaupan kohteena eivät ole tsasounan kirkollisessa käytössä olevat irtaimet esineet.

Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee kiinteän omaisuuden myymistä tai kirkollisiin toimituksiin liittyvän irtaimen tavaran luovuttamista.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston yksimielisen päätöksen 10.11.2019 40 § Paula ja Heikki Puolakanaho tarjous Huhuksen tsasounalta.

Iisalmen ortodoksisen seurakunnan avustushakemus

Iisalmen ortodoksiselta seurakunnalta on tullut avustushakemus kirkollishallitukselle 18.12.2019. Seurakunta esittää, että kirkollishallitus myöntäisi sille avustusta heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut pitkään epävakaa. Tämän hetkistä kassatilannetta on heikentänyt verottajan tekemät muutokset ennakonpidätysmenettelyssä, jotka ovat vaikuttaneet seurakuntiin pienempinä verontilityksinä. Kuluneen syksyn tilitykset ovat olleet huomattavasti heikompia. Verontilitysten kehitystä ei osattu ennustaa etukäteen. Verottaja on lähettänyt seurakuntiin tiedotteen asiasta 9.9.2019.

Kirkollishallitus päätti myöntää Iisalmen ortodoksiselle seurakunnalle vuoden 2020 talousarvion puitteissa lainaa 25 000 euroa. 

Joensuun ja Ilomantsin ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen päätösten vahvistaminen koskien yhdistymissopimuksen hyväksymistä

Seurakunnat ovat neuvotelleet yhdistymissopimuksen asiasisällön ja seurakuntien seurakunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaisesti sopimus astuu voimaan 1.1.2021 ja Ilomantsin ortodoksinen seurakunta lakkaa ja yhdistyy Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 10.12.2019 §5 ja Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 10.12.2019 §48 päätökset koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä (OrtL 65-67 §:t).

Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen päätösten vahvistaminen koskien yhdistymissopimuksen hyväksymistä

Seurakunnat ovat neuvotelleet yhdistymissopimuksen asiasisällön ja seurakuntien seurakunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaisesti sopimus astuu voimaan 1.1.2021 ja Nurmeksen ortodoksinen seurakunta lakkaa ja yhdistyy Taipaleen ortodoksiseen seurakuntaan.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Taipaleen ja Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 4.12.2019 §4 päätökset koskien seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä (OrtL 65-67 §:t).