Peruskorjausavustukset ja konservointi- ja kiiltokultausavustukset haussa

Ajankohtaista | 09.01.2020

Kirkollishallitus päättää avustuksista huhtikuussa.

Keskusrahaston vuoden 2020 talousarviossa on varattu kirkkojen peruskorjauksiin avustusta 175 000 euroa sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustuksiin 70 000 euroa.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallituksen sähköpostiin (kirkollishallitus@ort.fi) viimeistään 31.3.2020.

Ohjeet avustusten hakemiseen on lähetetty seurakuntiin torstaina 9. tammikuuta. Kirkollishallitus on linjannut, että peruskorjausavustuksia myönnetään vain kirkkorakennuksiin. Seurakunnan hakiessa avustusta kirkollishallitukselta on yhtenä myöntämisperusteena kirkon kiinteistötoimen puoltava lausunto. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti peruskorjausavustusta voidaan myöntää myös Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle.

Kirkollishallitus päättää avustuksista huhtikuussa pidettävässä istunnossa.