Suomen Ekumeeninen Neuvosto hakee pääsihteeriä

Ajankohtaista | 10.01.2020

Toimi täytetään viideksi vuodeksi 1.11.2020 alkaen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. Pääsihteerin tehtävä on johtaa SEN:n toimistoa, edistää Kristuksen kirkon ykseyttä, vahvistaa kirkkojen yhteistä todistusta ja toimia niiden yhteisen äänen kuulumiseksi yhteiskunnassa.

Toimessa tarvitaan

  • teologian maisterin tutkintoa tai vastaavaa asiantuntemusta
  • SEN:n jäsen- tai tarkkailijakirkon jäsenyyttä
  • hyvää kirkollisen elämän tuntemusta
  • perehtyneisyyttä kotimaiseen ja kansainväliseen ekumeniaan
  • johtamiskokemusta, talouden tuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
  • sujuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 701 mukaisesti.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle osoitetun hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.2.2020 klo 16. Osoite: PL 210, 00131 Helsinki tai perry.johansson@ekumenia.fi.

Lisätietoja: puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma arkkipiispa@evl.fi tai varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo matti.repo@evl.fi (yhteydenottopyynnöt sähköisesti).

www.ekumenia.fi