Oman uskonnon opetusta puolustamassa

Ajankohtaista | 14.08.2020

USKOT foorumin edustajat keskustelivat 13.8. opetus- ja kulttuuriministeriön alivaltiosihteeri Minna Kelhän kanssa oman uskonnon opetukseen liittyvistä epäkohdista.

Kuvakaappaus tapaamisesta

Kouluissa on aloitettu jälleen uusi lukuvuosi. Monet oppilaat eivät kuitenkaan saa heille perusopetuslain mukaan kuuluvaa oman uskonnon opetusta tänäkään vuonna. Vielä useammat opiskelevat uskontoa monta eri vuosiluokkaa yhdistävissä ryhmissä, jotka pakottavat opettajat venymään lähes mahdottomuuksiin.

USKOT foorumin uskonnonopetusjaoston edustajat kävivät torstaina 13. elokuuta keskustelemassa oman uskonnon opetuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön alivaltiosihteeri Minna Kelhän kanssa. Tapaamiseen osallistuivat paikan päällä Pekka Iivonen (ortodoksinen kirkko), Atik Ali (islam) ja Daniel Weintraub (juutalaisuus). Etänä mukana olivat Sirpa Okulov, Tuula Vinko, Suaad Onniselkä, Osmo Vartiainen, Katri Kuusikallio, Miina Noroila ja Pamela Slotte.

Tapaamisen aluksi USKOT foorumin edustajat toivat esiin oman uskonnon opetuksen merkityksen yhdenvertaisuuden lisääjänä ja totesivat, että foorumi näkee uskonnonopetukseen liittyvät lainrikkomusasiat ihmisoikeuskysymyksenä.

Tilanteen korjaamiseksi foorumi toi esiin näkökohtia, jotka se toivoo otettavan huomioon tulevissa opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä lakialoitteissa. Näitä olivat mm. seuraavat:

– Nykyinen lainsäädäntö on hyvä, mutta sen laiminlyönnistä ei koidu käytännössä sellaisia sanktioita, että väärin toimiva opetuksen järjestäjä tai koulu muuttaisi käytänteitään. Lain noudattamatta jättämisestä tulisi seurata sellainen sanktio, että tilanne muuttuu.

Opetuksen järjestäjän tulee selkeästi informoida huoltajia laissa määrätyistä oikeuksista oppilaiden oman katsomuksen opetukseen.

– Ryhmien muodostamisessa tulisi velvoitettuna huomioida/erottaa mahdollisimman hyvin eri ikäryhmät.

– Ryhmiä opettamaan tulisi aidosti pyrkiä palkkaamaan opetettavan uskonnon sisältöä ja traditioita sisältäpäin tuntevia opettajia.

– Valtion tulo- ja menoarvioon tulisi varata kohdennettuja lisämäärärahoja edellä esitettyjen asioiden hoitamiseen ja katsomuspohjaisten koulujen toiminnan varmistamiseen, mikäli koulujen oppilasmäärät ovat niin pienet, ettei normaali oppilasmääriin perustuva avustusmenetelmä riitä koulujen ylläpitämiseen.

Yliopistoon olisi luotava opintopolkuja, joissa opiskelemalla voi saavuttaa eri uskontojen omassa  oppimäärässä pätevän aineopettajan kelpoisuuden. Ortodokseilla ja evankelisluterilaisia tämä asia on kunnossa.

Alivaltiosihteeri Minna Kelhä kertoi, että uskonnonopetukseen liittyvät kysymykset eivät ole opetus- ja kulttuuriministeeriön tärkeimpien asioiden listalla, eikä niihin liittyviä seikkoja ole kirjattu hallitusohjelmaan. Samalla hän totesi, että uskonnonopetuksesta tullaan tekemään asiantuntijaselvitys.

Tämän kouluvuoden osalta tilannetta pyritään parantamaan Atik Alin, Suaad Onniselän ja Sirpa Okulovin yhdessä laatimalla yhdenvertaisuusohjeistuksella. Asiakirjaa ei ole vielä julkaistu, mutta se jaetaan kuluvan syksyn aikana sekä kouluihin että huoltajille.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: USKOT foorumi