Piispainkokous koolla Konstantinopolissa

Ajankohtaista | 06.10.2020

Piispainkokous päätti yksimielisesti ehdottaa apulaispiispan vaalia vuoden 2020 kirkolliskokoukselle.

Piispainkokous Fanarissa

Kolminaisen Jumalan ylistyksessä kokoontui lokakuun 5. päivänä 2020 ekumeenisen patriarkaatin pääpaikalla hänen kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen luvalla ja kehotuksella ekumeenisen patriarkaatin alaisen Suomen pyhän autonomisen kirkon piispainkokous korkeasti pyhitetyn Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leon johdolla.

Kokouksessa oli läsnä tukemassa patriarkka Bartolomeoksen ja Konstantinopolin äitikirkon edustajana korkeasti pyhitetty Australian arkkipiispa Makarios. Sihteerin tehtävät annettiin puolestaan piispainkokouksen käskystä ekumeenisen patriarkaatin pyhän synodin varasihteerille, kunnianarvoisalle diakoni Greoriokselle, ja kääntäjän tehtävät kunnianarvoisalle pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslaiselle.

Aluksi kunnianarvoisa puheenjohtaja esitteli kokouksen asialistan seuraavasti:

1. Apulaispiispan valinta kirkkomme tarpeisiin
2. Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvan ylidiakoni Jyrki Härkösen kanonisten rikkomusten tutkinta
3. Piispainkokouksen sihteerin valinta

Kokouksen aikana korkeasti pyhitetyt esipaimenet kommunikoivat kaikki keskenään sovinnon, rakkauden ja keskinäisen kunnioituksen hengessä korostaen muun muassa sitä totisesti historiallista tapahtumaa, että Suomen kirkon pyhä synodi kokoontui ensimmäistä kertaa Konstantinopolissa, jossa myös äitikirkon sydän sykkii.

Asialistaan kuuluvista aiheista tehtiin seuraavat yksimieliset päätökset:

1. Apulaispiispalle todettiin olevan tarvetta, ja hänen vaaliaan ehdotetaan marraskuussa 2020 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle, joka puolestaan ehdottaa sopivia henkilöitä piispainkokouksen jatkotoimia varten.
2. Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvalle ylidiakoni Jyrki Härköselle asetettiin kuuden kuukauden toimituskielto kirkollisista toimituksista johtuen hänen kanonisista rikkomuksistaan.
3. Piispainkokous päätti määrätä sihteerikseen Helsingin pyhän arkkipiispakunnan papiston jäsenen, rovasti Mikael Sundkvistin.