"Myönnämme tehtyjä virheitä"

Ajankohtaista | 07.10.2020

Suomen ortodoksisen piispainkokouksen yhteinen julkilausuma 7.10.2020.

Ekumeenisen patriarkaatin kutsusta yhteen kokoontuneina autonomisen kirkkomme toimessa olevina piispoina haluamme painottaa Suomen ortodoksisen kirkon uskollisille jäsenille, että piispainkokouksemme matka Äitikirkkomme pääpaikkaan Konstantinopoliin on ollut hedelmällinen ja tuloksellinen. Paikan päällä olemme kokeneet ainutkertaisen mahdollisuuden rakentaa kadotettua yhteisymmärrystä piispaveljiemme välillä. Olemme patriarkka Bartolomeokselle kiitollisia siitä, että meille tarjottiin tämä mahdollisuus kääntää uusi lehti yhteistyössämme.

Olemme rehellisesti todenneet, että kirkkomme hyvinvoinnin eteen tehtävä työ ei ole aina kantanut riittävästi hedelmää. Meille on ollut tärkeää tiedostaa menneisyys, jotta voisimme kirkastaa tulevaisuuden menosuunnan. Apostoli Paavalin sanoin: ”Jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistellen sitä kohti, mikä on edessä.” (Filip. 3:13)

Ratkaisevaa on ollut oppia ymmärtämään toisiamme ja hyväksymään ihmisyyteen kuuluvia asioita. Myönnämme tehtyjä virheitä. Kuten patriarkka Bartolomeoskin painotti, kaikki olemme puutteellisia ja teemme syntiä ja virheitä. Kukaan ei ole virheetön. Jokainen meistä on keskeneräinen, eikä tälle keskeneräisyydelle ole tiedossa loppua ennen elämämme viimeistä päivää.

Uuden yhteyden, vuoropuhelun ja luottamuksen vaativaa työtä olemme alkaneet toteuttaa patriarkkamme johdolla ja Äitikirkon suojissa. Se on auttanut vahvistamaan toisinaan unohdettua ymmärrystä siitä, että yhteinen hyvä saavutetaan parhaiten yhdistämällä meidän kaikkien voimat ja vahvuudet. Olemme sitoutuneet kokoontumaan entistä useammin, keskustelemaan yhdessä, pohtimaan kirkkomme asioita yhdessä ja ratkaisemaan erimielisyyksiä yhdessä.

Kirkossamme on pitkään puhuttu uudenlaisesta toimintakulttuurista, johon olennaisena kuuluu toistemme kunnioittaminen ja yhdessä toimiminen. Haluamme olla osaltamme rakentamassa tätä muutosta.

Kolmiyhteisen Jumalan siunausta rukoillen,

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia