Toimintaa samanikäisten seurassa ja enemmän melua ilmastoasioista

Ajankohtaista | 26.01.2021

Nuorille suunnatun kyselyn mukaan moni olisi kiinnostunut myös osallistumaan oman seurakunnan somekanavien sisällöntuotantoon.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry toteutti marras-tammikuussa nuorille suunnatun kyselyn, jolla selvitettiin nuorten osallistumista ja toiveita seurakunnan toiminnasta, sekä mielipiteitä ilmastoasioista ja kirkon niihin liittyvistä toimista.

Kyselyyn saatiin yhteensä 37 vastausta, jotka edustivat maantieteellisesti käytännössä koko maata, vaikka muutaman seurakunnan nuoret jäivätkin tavoittamatta. Puolet vastaajista oli alaikäisiä ja yli 90% alle 29-vuotiaita, vastaajajoukko edustaa siis nimenomaan nuoria.

Suurin vastaajaryhmä olivat 15–17-vuotiaat, eli äskettäin kriparin käyneet tai juuri kriparille menossa olevat. Odotetusti kysely tavoitti lähinnä aktiivisia nuoria, mutta saimme myös jonkin verran tietoa siitä mikä saattaa estää tai hankaloittaa osallistumista seurakunnan toimintaan.

Vastaajat toivovat seurakuntaansa enemmän ja aktiivisempaa nuorten toimintaa, myös tarve nuorten aikuisten toiminnalle nousi esiin. Ylipäänsä toiveissa tuntuisivat olevan erilaiset kohtaamis- ja tutustumismahdollisuudet oman ikäisten kanssa. Osallistumisen esteistä mainittiin esimerkiksi ajanpuute, mutta myös uskallus. Onkin syytä pohtia miten seurakunnan toimintaan uskaltaisi tulla mukaan kuka tahansa.

Seurakunnan toiminta ja jopa seurakunnan somen päivittäminen kiinnostaa valtaosaa vastaajista jollain tasolla. Seurakunnissa kannattaa siis rohkeasti kysellä nuoria mukaan, ja toisaalta nuorten kannattaa myös tarjoutua auttamaan esimerkiksi seurakunnan somekanavien kanssa.

Vastaajien mielestä kirkon toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat jotakuinkin riittäviä, mutta niistä pitäisi pitää enemmän ääntä ja myös kannustaa ihmisiä toimiin.

Ohessa kyselyn tuloksia pdf-muodossa.

Teksti: Annakaisa Onatsu

Liitetiedostot