Haettavana avustuksia nuorten kesätyöntekijöiden palkkaukseen

Ajankohtaista | 30.04.2021

Seurakunnat voivat hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta kirkollishallitukselta 26.5. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti keväällä haettavaksi erityisen valtionavustuksen, jolla tuetaan uskonnollisten yhdyskuntien mahdollisuuksia lisätä erityisesti nuorten kesätyöpaikkoja tulevana kesänä. Avustuspaketti on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamien haittojen lieventämiseksi.

Suomen ortodoksinen kirkko haki 20 000 euron avustusta nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Avustus myönnettiin täysimääräisenä. Samalla kirkko sai luvan avustaa seurakuntia nuorten palkkakustannuksissa 1.5.–30.9.2021 välisenä aikana.

Nyt seurakunnat voivat hakea tätä avustusta kirkollishallitukselta. Tavoitteena on tarjota kesätyötä 40:lle nuorelle eri puolilla maata. Nuoriksi määritellään alle 29-vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien henkilöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen seurakunnan koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa yksittäisen henkilön palkka- tai palkkiokustannuksista enintään 500 euron osuus/henkilö, riippumatta työskentelyjakson pituudesta. Mahdollinen ylimenevä osa tulee kattaa muulla rahoituksella. 

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää tiedot haettavan avustuksen määrästä, seurakuntaan palkattavien nuorten määrästä, heidän toimenkuvistaan sekä kunkin nuoren työskentelyjakson pituudesta. 

Hakemukset tulee lähettää 26.5. mennessä osoitteella kirkollishallitus@ort.fi. Kirkollishallitus päättää avustusten jakamisesta 9.6. pidettävässä istunnossa.