Piispainkokouksen päätöksiä 9.6.

Ajankohtaista | 12.06.2021

Piispainkokous käsitteli mm. kanonisointeja tarkastelevan työryhmän loppuraporttia, jossa nostetaan esiin kolme kilvoittelijaa, joiden voidaan ajatella täyttävän pyhien joukkoon liitettävän henkilön kriteerit.

Pöytäkirja liitteineen on ohessa pdf-muodossa. Liitteistä löytyvät mm. kanonisointeja tarkastelevan työryhmän muistio sekä siinä mainittuihin mahdollisiin tuleviin pyhiin liittyvät työryhmän laatimat tekstiehdotukset. Muistiossa nostetaan esiin kolme kilvoittelijaa: pyhittäjä Hariton (Hrisanf Dunajev, 1872−1947), pyhittäjämarttyyri Paisi (Pavel Varlaamovitš Rjabov 1881–1940) ja pyhä vanhurskas Paraske (Paraskeva Mikitantytär (Nikitina) Stepanova, kutsumanimeltään Larin Paraske 1833–1904).