Kanslisti Arja Pikkuharju on vuoden työtekijä

Ajankohtaista | 28.09.2021

Ortodoksisen kirkon työntekijät ry:n hallitus palkitsi kunniamaininnalla myös Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatiimin.

Arja Pikkuharju

Ortodoksisen kirkon työntekijät ry:n hallitus palkitsee vuosittain vuoden työntekijän. Kaikki kirkon ja seurakuntien työntekijät voivat tehdä ehdotuksia yhdistyksen hallitukselle ja hallitus valitsee vuoden työntekijäksi henkilön, jonka ehdokkuudelle on esitetty parhaat perustelut.

Tieto vuoden 2020 työntekijän valinnasta julkistettiin Joensuussa kirkon työntekijöiden yhteisillä koulutuspäivillä 27. syyskuuta. Vuoden työntekijäksi valittiin Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanslisti Arja Pikkuharju.

Perusteluissa nostettiin esiin, että tällä kertaa huomionosoituksen saa sellaisen ammattikunnan edustaja, jonka rooli on hyvin näkyvä: kanslistit ja seurakuntasihteerit kohtavat työssään niin kirkkoon liittyviä, surevia omaisia kuin kastettavan vauvan vanhempiakin. Toisaalta he tekevät paljon näkymätöntä työtä, jonka huomaa usein vasta sitten, jos sitä ei ole hoidettu.

Kohta lähes 30-vuotisen työuran Tampereen seurakunnassa tehnyt Arja Pikkuharju on viime vuosina hoitanut erityisen paljon seurakuntauudistukseen liittyviä näkymättömiä tehtäviä. Varsinaisten työtehtävien lisäksi hän on ollut Ortodoksisen kirkon työntekijät ry:n hallituksen jäsen ja toimii sekä luottamushenkilönä että ammattiliiton edustajiston jäsenenä. Tunnustusta julkistettaessa todettiin myös, että monet saattavat tunnistaa hänet hersyvästä naurusta, jota oli saatu kuulla myös aiemmin samana päivänä.

OKT ry:n hallitukselle tuli ehdotus myös kokonaisen työtiimin palkitsemisesta.

Ehdotuksen perusteluissa todettiin, että Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatiimissä on erityisesti korona-aikana jouduttu venymään ja keksimään valtavasti uusia työtapoja. Tiimissä on kannettu yhteisvastuuta jakamalla tehtäviä tarpeen mukaan hyvinkin joustavasti ja myös tehtäviin perehdytykseen on kiinnitetty paljon huomiota, joten kaikki seurakunnassa diakoniatyötä tekevät ansaitsisivat palkinnon.

Koska vuoden työntekijä -tunnustus on tarkoitettu yksittäisen työntekijän palkitsemiseen, hallitus päätti huomioida ehdotetun tiimin kunniamaininnalla. Samalla hallitus halusi korostaa tiimityön merkitystä.

Teksti ja kuva: Maria Hattunen