Kirkolliskokous 2021: Kokouksen avajaisistunto

Ajankohtaista | 22.11.2021

Kirkolliskokouksen työskentely käynnistyi vilkkaalla lähetekeskustelulla.

Kirkolliskokousedustajat yhteiskuvassa

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on aloittanut työskentelynsä Valamon luostarissa.

Kokous alkoi luostarin pääkirkossa kello 12 toimitetulla rukouspalveluksella. Kokouksen ensimmäisen täysistunnon aluksi kuultiin Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdys ja arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro.

Asialistan hyväksymisen jälkeen käytiin lähetekeskustelu, jossa ensimmäiset puheenvuorot liittyivät kokouksen asialistalla olevaan apulaispiispan vaaliin.

Aivan ensimmäisenä puheenvuoron käytti arkkipiispa Leo, joka korosti apulaispiispan valinnan merkitystä kirkon toiminnan jatkuvuuden kannalta. Apulaispiispan vaalin toimittamista puolsivat omissa puheenvuoroissaan myös Matti Tolvanen, rovasti Timo Tynkkynen, rovasti Teo Merras, rovasti Markku Salminen ja pastori Mikko Sidoroff. Kielteisen kannan vaalin toimittamiseen ottivat pastori Aleksander Roszczenko, rovasti Heikki Huttunen, Ritva Bly ja Esko Huovinen.

Oulun metropoliitta Elia käytti vaalia koskevassa keskustelussa lyhyen puheenvuoron, jossa hän totesi seisovansa piispainkokouksen kannan takana, mutta toivovansa asiassa mahdollisimman yksimielistä ratkaisua.

Kanttori Varvara Merras-Häyrynen totesi omassa puheenvuorossaan, että keskustelu piispan vaalin toimittamisesta on ajautunut monin paikoin väärille raiteille. Hän nosti esiin piispojen aseman hengellisinä opettajina ja ohjaajina ja sitä kautta myös kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman toteuttajina.

Muissa asioissa edustajat käyttivät puheenvuoroja seuraavasti:

Asia 7a: Aloite seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä
Elina Palola, Tuovi Haikala, Ritva Bly ja Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni

Asia 7b: Aloite Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta
Rovasti Marko Patronen

Asia 7e: Aloite digiviestinnän kehittämisestä
Pastori Mikko Sidoroff

Asia 7g: Aloite seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta
Esko Huovinen

Asia 7h: Aloite kirkon barometrin käynnistämisestä
Pastori Ioannis Lampropoulos

Asia 7k: Aloite venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021–2023
Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni

Asia 7o: Aloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta
Ritva Bly, rovasti Markku Salminen, metropoliitta Arseni

Asia 7p: Aloite koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä
Metropoliitta Elia, diakoni Erkki Lumisalmi

Asia 7q: Aloite pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta
Rovasti Timo Tynkkynen, metropoliitta Arseni

Asia 7s: Aloite kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta
Kanttori Varvara Merras-Häyrynen, rovasti Teo Merras

Asiat 8a ja b: Lakityöryhmän esitykset lain ja kirkkojärjestyksen muutoksista
Metropoliitta Elia, metropoliitta Arseni, rovasti Marko Patronen, rovasti Heikki Huttunen

Asia 9: Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi
Metropoliitta Elia, metropoliitta Arseni

Lähetekeskustelun päätteeksi asia 7f (Aloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa) siirrettiin käsiteltäväksi hallintovaliokunnassa sivistysvaliokunnan sijaan.

Videotallenne täysistunnosta on katsottavissa kirkon sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla. (Istunto ja tallenne keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 15.30–16.00. Lähetekeskustelun jälkimmäinen osa löytyy kirkon sivuilta omana tallenteenaan.) Myös Aamun Koitto käsittelee verkkoartikkelissaan avausistunnon puheenvuoroja: https://aamunkoitto.fi/ajassa/arkkipiispa-leo-otti-vahvasti-kantaa-apulaispiispan-valitsemisen-puolesta-mutta-soraaaniakin

Istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Avajaisistunto päättyi kello 16.51.

Seuraava täysistunto alkaa maanantaina 22.11. kello 17.30. 

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).

Teksti ja kuva: Maria Hattunen