Ortodoksisto alkaa versoa

Ajankohtaista | 09.12.2021

Uusi kasvatuksen ja opetuksen portaali Ortodoksisto siirtyy jatkossa kirkon hallinnoitavaksi – kolmeksi vuodeksi palkattava koordinaattori osallistuu myös kirkon koko viestintäpaletin kehittämiseen.

Ortodoksiston tunnus

Uusi kasvatuksen ja opetuksen portaali Ortodoksisto otti merkittävän edistysaskeleen marraskuun kirkolliskokouksen myönnettyä hankkeelle rahoitusta. Kirkon järjestöjen alullepaneman ja kirkon rahoittaman pilottivaiheen jälkeen sivusto siirtyy nyt kirkon hallinnoimaksi. Kolmeksi vuodeksi palkattava sivuston koordinaattori osallistuu myös kirkon koko viestintäpaletin kehittämiseen.

Tähän asti pienellä rahoituksella ja pääosin vapaaehtoisvoimin luotu Ortodoksisto pyrkii yhdistämään kirkollisen opetus- ja kasvatusmateriaalin saman oksaston osiksi. Portaali tulee toimimaan myös sisälähetyksen kanavana sekä yleisenä tietopankkina ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Sivusto on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille. Sivuston teksti- ja sivutyypeissä tulee näkymään monimuotoisuus, sillä käyttäjien tarpeet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Tulevaisuudessa sivustolle on tarkoitus lisätä myös vuorovaikutusta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman kohtaamisen kirkon jäsenien ja siitä kiinnostuneiden välillä.

Tällä hetkellä sivustolla on tutustuttavissa kolme aihekokonaisuutta, jotka liittyvät elettyyn ortodoksisuuteen, koulunkäyntiin ja kotien uskontokasvatukseen. Tarkoituksena on avata myös kuusi muuta kokonaisuutta, joissa tulevat esiin muun muassa kirkon opetus, ajankohtaiset tapahtumat sekä laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset kirkon elämän puolet. Sivustoa kehitetään myös entistä monikielisemmäksi; tällä hetkellä osa tiedoista on saatavilla myös ruotsiksi.

Tutustu ja antamaan palautetta: https://www.ortodoksisto.fi/

Teksti: Ari Koponen