Jyväskylässä avoinna olleet toimet täytetty

Ajankohtaista | 22.12.2021

Seurakunnan toisen papin toimeen valittiin pastori Joonas Ratilainen ja kanttorin toimeen Valeria Ratilainen.

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa avoinna olleisiin toisen papin ja kanttorin toimiin tuli 23.11. päättyneen hakuajan puitteissa yhteensä neljä hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät toimien kelpoisuusehdot ja hiippakunnan piispa asetti heidät ehdolle toimiin.

Myöhemmin toinen kanttorin tointa hakeneista veti hakemuksensa pois tultuaan valituksia Helsingin seurakunnan kasvatustyön kanttorin toimeen. 

Avoinna olleisiin toimiin valittiin yksimielisesti pastori Joonas Ratilainen ja kanttori Valeria Ratilainen. Molemmat siirtyvät uusiin tehtäviinsä Joensuun ortodoksisen seurakunnan palveluksesta. Tavoitteena on, että uusi pappi ja kanttori pääsevät aloittamaan työt Jyväskylässä helmikuun 2022 aikana.

Monia armorikkaita vuosia valituille!