Kirkkomusiikin kehitysavustukset haettavissa

Ajankohtaista | 07.01.2022

Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivat seurakuntakuorot ja yhdistyspohjaiset kuorot.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa vuodelle 2022 on kirkolliskokouksen päätöksellä varattu 10 000 euron määräraha kirkkomusiikin kehittämiseen.

Kehitysavustukset ovat nyt haettavissa. Avustusten ensisijaisia kohteita ovat kirkon piirissä toimivien kuorojen (seurakuntakuorot sekä yhdistyspohjaiset kuorot) kehittämisprojektit (esim. koulutus, uusien sävellysten tilaaminen, konsertit, kuorojen yhteistyöprojektit) ja työskentelymahdollisuuksien turvaaminen. Avustus ei ole matka-apuraha. Määrärahaa myönnettäessä kirkollishallitus kuulee kirkkomusiikin asiantuntijatahoja.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 1.3.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi

Kirkollishallitus kuulee määrärahaa myönnettäessä kirkkomusiikin asiantuntijatahoja ja päättää avustuksista 27.4.2022 pidettävässä istunnossa.