Seurakunnat paikkaavat viranomaistoimintaa myös Helsingin hiippakunnassa

Ajankohtaista | 13.04.2022

Kaakkois-Suomen seurakunnassa avustustoiminnan keskiössä on vaatteiden ja hygieniatuotteiden jakelu.

Avustuspiste Lappeenrannan seurakuntasalilla

Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnat varautuivat ukrainalaispakolaisten vastaanottamiseen heti Ukrainan sodan alettua. Koska valtaosa ukrainalaisista on ortodokseja, suunnitelmat kiertyivät pitkälti tulijoiden hengellisten tarpeiden ympärille. 

Viimeistään huhtikuun alkuun mennessä kävi kuitenkin selväksi, että seurakuntien on omaksuttava huomattavasti laajempi rooli avustustyössä. Vaikka viranomaisilla on olemassa selkeä toimintamalli siihen, kuinka tulijat otetaan Suomessa vastaan, niin käytännössä prosessissa on ilmennyt vaiketa pullonkauloja. 

Eri puolilla maata on huomattu, että rekisteröityminen tilapäisen suojelun piiriin ei käy käden käänteessä. Ennen rekisteröitymistä tulijoilla ei ole mahdollista saada rahaa esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita (mm. kuukautissuojat, vaipat, pesuaineet) varten. Prosessin ruuhkautuessa odotusaika pitkittyy – jotkut ovat joutuneet odottamaan rahaa jopa viikkoja. 

Jokainen voi mielessään asettua pakolaisen asemaan. Jos joutuisit juuri nyt jättämään kotisi, irtaimen omaisuutesi, työsi ja muut tulonlähteesi ja lähtemään pakolaisuuteen, niin miten pitkään käytettävissä olevat käteisvarasi riittäisivät perheesi – usein kolmekin sukupolvea sisältävän laajennetun perheen – menoihin vieraassa maassa, jonka hintataso on omaa kotimaatasi huomattavasti korkeampi ja ilmastokin erilainen? Mitä kaikkea perheesi saattaisi tarvita jo vastaanottokeskuksessa? Millaisia tarpeita eri perheenjäsenillä olisi?

On selvää, että monet nyt saapuneista haluavat palata kotiin niin pian kuin se on turvallisesti mahdollista. Kaikilla ei kuitenkaan ole mihin palata ja osa ei kenties syystä tai toisesta enää halua mennä takaisin. He kaikki tarvitsevat apuamme juuri nyt. Juuri nyt on se hetki, jolloin meillä on tilaisuus ruokkia nälkäisiä ja vaatettaa alastomia.

Tätä merkityksellistä työtä seurakunnat ovat nyt ryhtyneet tekemään kaikkien hiippakuntien alueella. Avustustyön luonne vaihtelee seurakunnittain mm. tulijoiden määrän, majoitusratkaisujen ja viranomaisten toiminnan mukaan. Esimerkiksi Kuopion seudulla ortodoksinen seurakunta on kantanut viikkojen ajan huomattavaa vastuuta ruoka-avun järjestämisestä. Pakolaisille on tarjolla myös keskusteluapua, terapiapalvelua ja kerhotoimintaa lapsille.

Kaakossa toiminnan keskipisteenä Lappeenrannan seurakuntasali

Kaakkois-Suomen seurakunnan alueelle on saapunut tähän mennessä yli tuhat ukrainalaista pakolaista ja määrä on kasvussa. Myös täällä on huomattu, että kunnat eivät ole ottaneet selkeää koordinoititehtävää ja avustustyö on pitkälti vapaaehtoistoimijoiden varassa.

– Seurakunnan alueella toimii kaksi vastaanottokeskusta – Konnunsuolla ja Kotkassa. Lisäksi on otettu käyttöön entinen Taipalsaaren sairaala majoitusyksiköksi. Moni ukrainalainen on saanut myös kuntien kautta asunnon, kertoo kirkkoherra Timo Tynkkynen.

Seurakunta on solminut toimivat yhteydet alueen molempiin vastaanottokeskuksiin ja niiden kautta on saatu välitettyä tulijoille tietoa seurakunnasta ja sen tarjoamasta tuesta. 

– Lappeenrannan seurakuntasali on käytännössä muuttunut avustuskeskukseksi, jonka käytännön toiminnasta vastaavat Repsikka ry ja vapaaehtoiset toimijat. Avustustoiminta on keskittynyt vaatteiden ja hygieniatuotteiden jakeluun. Kaikki tarvikkeet on saatu lahjoituksina. Myös eri yhdistykset ovat antaneet rahallista tukea akuuttien tarvikehankintojen tekemiseen, kertoo isä Timo.

Lappeenrannan avustuskeskuksen toiminta on koordinoitu Konnunsuolta järjestettävien kuljetusten aikataulujen mukaan niin, että tarvikkeita jaetaan kolmena päivänä viikossa. Kävijöitä on noin sata jokaisena avustustenjakopäivänä.

Maanantaisin isä Timo päivystää samanaikaisesti jakopisteen aukioloaikana viereisessä kirkossa, jotta pakolaisilla on myös mahdollisuus tavata pappia ja käydä kirkossa. 

– Tuomaan sunnuntaina 24.4. järjestämme kirkollishallituksen avustuksen turvin Konnunsuolta, Joutsenosta ja Taipalsaarelta maksuttoman kuljetuksen slaavinkieliseen pääsiäisliturgiaan, jonka päätyttyä kaikille tarjotaan ateria seurakuntasalilla. Myös lapsille järjestetään omaa ohjelmaa.

Yhteistoiminta eri tahojen kanssa on käynnistynyt myös Kaakon ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvalla Kouvolan toiminta-alueella. Seurakuntalaiset ovat keränneet oma-aloitteisesti mm. avustustarvikkeita. 

– Kotkassa on järjestetty myös tutustumistilaisuus sinne saapuneille ja siellä asuville ukrainalaisille. Käytännön yhteinen kieli on ollut venäjä, jota ukrainalaiset myös oma-aloitteisesti käyttävät. Slaavinkieliset jumalapalvelukset ovat heille tuttuja. Venäjää ei siis ole mielletty viholliskieleksi, vaan lähtökohtaisesti kommunikointivälineeksi, jonka avulla ihminen tulee ymmärretyksi, sanoo isä Timo.

Seurakunnassa on oltu aktiivisia myös varojen ohjaamisessa Filantropian Ukrainaan suunnattavaan kriisiapuun. 

– Ikonin Ystävät -toimintapiiri haastoi kaikki seurakunnan yhteydessä toimivat piirit osallistumaan ukrainalaisten avustamiseen tekemällä lahjoituksia tähän keräykseen. Monien pääsiäismyyjäisten tuotto on lahjoitettu ukrainalaisten hyväksi.

Imatran kaupunki on kaavaillut majoittavansa kaupungin asuntoihin lähiaikoina 250 ukrainalaista pakolaista.

–  Olemme jo olleet yhteydessä kaupunkiin henkisen tuen tarjoamisen puitteissa. Seurakunnalla on mahdollisuus käynnistää avustuspisteen toiminta myös Imatran seurakuntasalilla. Olemme informoineet myös Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiriä mahdollisuuksistamme ja halukkuudestamme toimia ukrainalaisten pakolaisten hyväksi.

Vastaanottokeskus tai muu hätämajoitus ei voi olla kenenkään pysyvä koti. On selvää, että Ukrainasta saapuneiden avuntarve jatkuu Suomessakin vielä todella pitkään. 

– Tarvitsemme avustustoiminnan tueksi määrätietoisia ja suunnitelmallisia alueellisia toimijoita, jotka kykenevät vastaamaan toiminnasta pitkällä tähtäimellä. Meillä esimerkiksi Repsikka ry on juuri tällainen, kertoo isä Timo.

Kuva: Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta