Aamun Koiton lukijakysely on käynnissä

Ajankohtaista | 21.06.2022

Vastaa verkossa tai Aamun Koitosta löytyvällä lomakkeella – vastausaikaa on 10.8. saakka.

Aamun Koiton nimiö

Aamun Koitosta tuli valtakunnallinen, kaikkia Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä yhdistävä lehti kesäkuussa 2021. Paperilehden rinnalle avattiin jo maaliskuussa 2021 jatkuvasti päivittyvä verkkolehti osoitteeseen aamunkoitto.fi. Lehti on luettavissa myös sähköinen näköislehtenä Lukusali -palvelussa. 

Kirkkomme on aina pitänyt joka kotiin jaeltavaa lehteä tärkeänä osana kirkon palvelua ja lähetystehtävää. Valtakunnallisella lehdellä tavoiteltiin tähän toimintaan kustannussäästöjä. Tässä onnistuttiinkin.

Viime aikoina kustannukset ovat kuitenkin kääntyneet jyrkkään nousuun. Jo vuosien ajan nousseet jakelukulut ovat kasvaneet entisestään: maaliskuussa 2022 Posti ilmoitti 9,4 prosentin noususta jakeluhintoihin. Painopaperin hinta noussut noin 60% vuodesta 2021. 

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kirkollishallitus teki 27.4.2022 päätöksen, että Aamun Koitto ilmestyy kuluvana vuonna vain neljästi, vaikka kirkolliskokous teki marraskuussa päätöksen viidestä numerosta. 

Lehden budjetoiduista kustannuksista 34,2 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista (päätoimittaja ja 50% toimitussihteeri). Jakelukustannukset vievät budjetista 39,9 prosenttia ja paino- ja taittokustannukset 17,1 prosenttia. Lehden painosmäärä on nykyisin noin 41 000 kappaletta.

Sekä kustannukset että kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset huomioiden meidän on tullut aika pohtia lehtemme tulevaisuutta. Siihen meitä velvoittaa myös vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätös, jonka mukaan mahdollisuuksia ja valmiuksia siirtyä digilehteen tulee kartoittaa vuoden 2022 aikana tehtävällä kyselyllä. 

Pelkkään sähköiseen lehtiviestintään siirtyminen on vain yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Eräs kustannuksia selkeästi vähentävä kompromissiratkaisu voisi olla siirtyminen ainakin osittaiseen nippujakeluun. Silloin painettu lehti jaettaisiin nippuina seurakuntien eri toimipisteisiin sieltä mukaan otettavaksi. 

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää suuntaa-antavasti kirkon jäsenistön kantaa lehden jakeluun ja tuotantotapaan (paperilehti / verkkolehti). 

Kysely on avoinna 10.8.2022 saakka. Voit vastata siihen myös täyttämällä uusimmasta Aamun Koitosta löytyvän kaavakkeen ja toimittamalla sen joko omaan seurakuntaan (esimerkiksi kirkkoon, seurakuntasalille tai jollekin kirkon työntekijälle) tai postittamalla sen osoitteella Aamun Koitto, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Linkki sähköiseen kyselyyn löytyy myös Aamun Koiton verkkolehdestä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyssä on 15 kysymystä ja siihen vastaaminen kestää alle 10 minuuttia. Kirkollishallitus koostaa kyselyn tulokset päätöksenteon tueksi vuoden 2022 kirkolliskokoukselle, joka kokoontuu Valamossa 21.–13.11.2022. Tulokset julkaistaan myös ort.fi -sivustolla.

Kiitos jo etukäteen jokaiselle kyselyyn vastaajalle!

Vastaamaan: https://fi.surveymonkey.com/r/PJQPDFP