Kanttorin toimi avoinna Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 22.06.2022

Työnteon ensisijainen paikka on Järvenpää.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan itäisen toiminta-alueen päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi on julistettu haettavaksi.

Työnteon ensisijainen paikka on Järvenpää.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. Tarvittaessa toimenkuvaa voidaan muokata.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.9.2022 alkaen.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 22.7.2022 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy